لوله پلي اتيلن

لوله پلي اتيلن

ایجاد وبلاگ رایگان

رزين تبادل يوني هلدينگ صنايع برتر

رزين تبادل يوني  

رزين تبادل يوني در ساخت آب ميوه هايي مانند آب پرتقال و زغال اخته استفاده مي شود، جايي كه از آنها براي حذف اجزاي تلخ مزه و بهبود طعم استفاده مي شود. اين اجازه مي دهد تا از تارت يا منابع ميوه اي با طعم ضعيف تر براي توليد آب ميوه استفاده شود.

توليد شكر

رزين تبادل يوني در توليد شكر از منابع مختلف استفاده مي شوند. آنها براي كمك به تبديل يك نوع شكر به نوع ديگر شكر و رنگ زدايي و تصفيه شربت هاي شكر استفاده مي شوند.

داروسازي

رزين تبادل يوني در توليد داروها نه تنها براي كاتاليز كردن واكنش هاي خاص، بلكه براي جداسازي و خالص سازي مواد فعال دارويي نيز استفاده مي شوند. از سه رزين تبادل يوني ، سديم پلي استايرن سولفونات ، كلستيپول و كلستيرامين به عنوان مواد موثره استفاده مي شود . پلي استايرن سولفونات سديم يك رزين تبادل يوني بسيار اسيدي است و براي درمان هيپركالمي استفاده مي شود . كولستيپول يك رزين تبادل يوني ضعيف است و براي درمان هيپركلسترولمي استفاده مي شود . كلستيرامين يك رزين تبادل يوني بسيار پايه است و براي درمان نيز استفاده مي شودهيپركلسترولمي _ كولستيپول و كلستيرامين به عنوان سد كننده اسيدهاي صفراوي شناخته مي شوند .

رزين تبادل يوني نيز به عنوان مواد كمكي در فرمولاسيون هاي دارويي مانند قرص ها، كپسول ها، آدامس ها و سوسپانسيون ها استفاده مي شوند. در اين موارد، رزين تبادل يوني مي‌تواند چندين عملكرد مختلف از جمله پوشاندن طعم، انتشار طولاني‌مدت، تجزيه قرص، افزايش فراهمي زيستي و بهبود پايداري شيميايي مواد فعال داشته باشد.

نصب رزين تبادل يوني

يك كاتيون پروتون بيشتري نسبت به الكترون دارد، در نتيجه به آن يك بار مثبت خالص مي دهد. براي تشكيل يك كاتيون، يك يا چند الكترون بايد از بين بروند، كه معمولاً توسط اتم‌هايي كه ميل تركيبي قوي‌تري با آنها دارند، از بين مي‌روند. تعداد الكترون هاي از دست رفته، و بنابراين بار يون، پس از نماد شيميايي نشان داده مي شود، به عنوان مثال نقره (Ag) يك الكترون را از دست مي دهد تا به Ag + تبديل شود ، در حالي كه روي (Zn) دو الكترون را از دست مي دهد تا تبديل به Zn 2+ شود.

يك آنيون الكترون هاي بيشتري نسبت به پروتون دارد، در نتيجه به آن يك بار منفي خالص مي دهد. براي تشكيل يك آنيون، يك يا چند الكترون بايد به دست آيد، كه معمولاً از اتم هاي ديگر با ميل تركيبي ضعيف تري براي آنها جدا مي شود. تعداد الكترون‌هاي به‌دست‌آمده، و بنابراين بار يون، بعد از نماد شيميايي نشان داده مي‌شود، مثلاً كلر (Cl) يك الكترون به دست مي‌آورد تا تبديل به Cl- شود ، در حالي كه اكسيژن (O) دو الكترون به دست مي‌آورد تا تبديل به O2- شود.

اتم هاي فلزي برخي از الكترون هاي خود را نسبتاً سست نگه مي دارند. در نتيجه، آنها تمايل به از دست دادن الكترون و تشكيل كاتيون دارند. برعكس، بيشتر اتم‌هاي غيرفلزي، الكترون‌ها را قوي‌تر از اتم‌هاي فلزي جذب مي‌كنند و بنابراين الكترون‌ها را براي تشكيل آنيون‌ها به دست مي‌آورند. بنابراين، هنگامي كه اتم‌هاي يك عنصر فلزي و يك عنصر غيرفلزي با هم تركيب مي‌شوند، اتم‌هاي غيرفلزي تمايل دارند يك يا چند الكترون را از اتم‌هاي فلز دور كنند تا يون‌ها را تشكيل دهند. سپس اين يون‌هاي داراي بار مخالف يكديگر را جذب مي‌كنند تا پيوندهاي يوني تشكيل دهند و تركيبات يوني را بدون بار خالص توليد كنند. به عنوان مثال مي توان به كلريد كلسيم (CaCl 2 )، يديد پتاسيم (KI) و اكسيد منيزيم (MgO) اشاره كرد.

جدول تناوبي كاتيون در مقابل آنيون

مي توان پيش بيني كرد كه آيا يك اتم بر اساس موقعيت آن در جدول تناوبي، كاتيون يا آنيون تشكيل مي دهد. هالوژن ها هميشه آنيون ها، فلزات قليايي و فلزات قليايي خاكي هميشه كاتيون ها را تشكيل مي دهند. اكثر فلزات ديگر كاتيون ها را تشكيل مي دهند (به عنوان مثال آهن، نقره، نيكل)، در حالي كه اكثر غير فلزات ديگر معمولا آنيون ها را تشكيل مي دهند (مانند اكسيژن، كربن، گوگرد). با اين حال، برخي از عناصر قادر به تشكيل هر دو كاتيون و آنيون در شرايط مناسب هستند. يك مثال هيدروژن است كه ممكن است يك الكترون به دست آورد يا (H + ) را از دست بدهد و تركيبات هيدريدي مانند ZnH 2 (جايي كه يك آنيون است) و تركيبات هيدروني مانند H 2 O (در جايي كه كاتيون است) تشكيل دهد. .

استفاده از خواص يوني

شيميدانان مي توانند از خواص يوني براي اهداف مختلفي استفاده كنند. براي مثال ، كروماتوگرافي تبادل يوني متكي به ميل تركيبي مولكول هايي است كه براي فاز ثابت بر اساس ويژگي هاي بار آنها جدا مي شوند تا جداسازي را امكان پذير كند.

خواص يوني در عملكرد باتري ها نيز نقش اساسي دارد. باتري ها داراي دو الكترود هستند كه از مواد رسانا ساخته شده اند، كاتد كه انتهاي مثبتي است كه جريان الكتريكي از آن خارج مي شود/الكترون ها وارد آن مي شوند و آندي كه در آن جريان الكتريكي وارد/الكترون ها خارج مي شوند. در بين الكترودها يك مايع الكتروليت يا ژل وجود دارد كه حاوي ذرات باردار - يون ها است. همانطور كه اين ماده يوني با الكترودها واكنش مي دهد، جريان الكتريكي توليد مي كند. در باتري هاي سلول خشك، روي معمولاً به عنوان آند استفاده مي شود، در حالي كه دي اكسيد منگنز يك انتخاب محبوب براي كاتد الكتروليت است. آند روي همچنين به‌عنوان محفظه باتري در باتري‌هاي روي كربن عمل مي‌كند، بنابراين با اكسيد شدن آن در حين استفاده، محتويات مي‌توانند به مرور زمان شروع به نشت كنند.

اگر از خود مي‌پرسيد، از چه نوع رزين تبادل يوني استفاده كنم؟ به جاي درستي آمده‌ايد.

اين يكي از رايج ترين سوالاتي است كه از من پرسيده مي شود. متأسفانه مي توان گفت كه هيچ پاسخي براي همه وجود ندارد و چندين چيز وجود دارد كه بايد در نظر گرفته شود. من شما را در مورد نحوه نگاهم به اين فرآيند راهنمايي خواهم كرد، خواه براي خودم ايجاد كنم يا به هنرمند رزين تبادل يوني ديگري كمك كنم.

با من همراه باش من براي يك لحظه از موضوع خارج مي شوم.

بياييد وانمود كنيم كه به يك كيك نياز داريد. به خواربارفروشي مورد علاقه خود مي رويد و از منشي نانوايي مي خواهيد كه به شما در تهيه يكي از آن ها كمك كند. آن شخص احتمالاً چند سؤال از شما مي پرسد، مانند "آيا چيزي را جشن مي گيريد؟" يا "آيا طعمي وجود دارد كه شما ترجيح مي دهيد؟" آيا مي بينيد كه چگونه قبل از خريد كيك به ايده اي در مورد اينكه كيك را براي چه مي خواهيد نياز داريد؟

بنابراين اگر بخواهيد از من بپرسيد "از چه نوع رزين تبادل يوني استفاده كنم؟"، من با "اميدواريد نتيجه نهايي چه شود؟" پاسخ خواهم داد؟

اگر مبتدي هستيد، نمي توانم در اينجا به اندازه كافي تاكيد كنم كه بايد با رزين تبادل يوني اپوكسي شروع كنيد. چرا؟ به طور نسبي، اپوكسي ساده ترين كار با آن است. اين بخش از اشتباهات رزين تبادل يوني مبتدي است ، به علاوه آسان‌ترين تركيب و اندازه‌گيري آن است.

به چه وضوحي نياز داريد؟

اگر مي خواهيد پروژه نهايي شما شفاف باشد، مي خواهيد مطمئن شويد كه با يك رزين تبادل يوني شفاف شروع كنيد. همچنين، توجه داشته باشيد كه واضح لزوماً به معناي «بدون رنگ» نيست. برخي از رزين تبادل يوني شفاف بسته به برند، با رنگ زرد سخت مي‌شوند. بدانيد كه هر چه شفاف تر و بدون رنگ تر باشد، هزينه آن بيشتر خواهد بود.

آيا فضايي را پر مي كنيد يا سطحي را پوشش مي دهيد؟

اگر مي خواهيد آن را در چيزي بريزيد، مانند قالب يا فضايي براي ميز رودخانه، مي خواهيد از رزين تبادل يوني ريخته گري استفاده كنيد . اينها رزين تبادل يوني هايي با ويسكوزيته كم هستند كه به راحتي حباب ها را آزاد مي كنند و مي توان آنها را در لايه هاي ضخيم ريخت. از آنجايي كه آنها بسيار آبكي هستند، از كناره ها مي ريزند يا چشم هاي ماهي را روي يك سطح ايجاد مي كنند، بنابراين براي ميز يا آثار هنري مناسب نيستند.

اگر مي خواهيد رزين تبادل يوني را روي چيزي بريزيد تا سطحي براق ايجاد كنيد، مي خواهيد از رزين تبادل يوني گنبدي استفاده كنيد . اين نوع رزين تبادل يوني روكش داراي ويسكوزيته بالايي است تا اطمينان حاصل شود كه پس از اعمال بر روي سطح يكنواخت مي شود. در حالي كه برخي از آن‌ها هنگام اضافه كردن آن به يك سطح صاف همچنان روي دو طرف مي‌چرخند، (به عنوان مثال - ايجاد يك ميز اپوكسي ) بهتر به سطح مي‌چسبد و ظاهري براق مي‌دهد. همچنين بدانيد كه ضخامت فرمول حذف حباب ها را سخت تر مي كند. حتماً يك تفنگ حرارتي در دست داشته باشيد تا از روي سطح برود تا حباب ها بيرون بيايد.

پاداش: اگر مبتدي هستيد و هنوز سؤالي داريد، اين مقاله در مورد تفاوت هاي بين رزين تبادل يوني هاي ريخته گري و رزين تبادل يوني هاي گنبدي به شما توصيه هاي بيشتري درباره رزين تبادل يوني مي دهد.

اگر اپوكسي بسيار عالي است، چرا بايد از چيز ديگري استفاده كنم؟

ممكن است در موقعيتي قرار بگيريد كه به يك پروژه براي درمان سريع نياز داشته باشيد. در اين صورت، شما مي خواهيد از رزين تبادل يوني با پخت سريع استفاده كنيد . اينها معمولاً در كمتر از 30 دقيقه كاملاً سفت مي شوند، بنابراين مي توانيد يك پروژه بسازيد و در كمتر از يك ساعت آن را آماده استفاده يا پوشيدن كنيد! متاسفانه اين فرمول به رطوبت بسيار حساس است. هر مقدار آب حباب رزين تبادل يوني را شبيه يك اسفنج مي كند. همچنين اين يك كيت رزين تبادل يوني نيست كه من براي مبتديان توصيه مي كنم زيرا شما فقط 1 تا 1 و 1/2 دقيقه براي مخلوط كردن و ريختن آن در قالب هاي رزين تبادل يوني خود داريد .

اگر در حال ساخت پروژه قالب ديگري هستيد، ممكن است بخواهيد پلي استر را امتحان كنيد. اين رزين تبادل يوني ها از صنايع دريايي مي آيند و عموماً قيمت كمتري نسبت به اپوكسي دارند. متأسفانه، اين نيز نوعي است كه من براي مبتديان توصيه نمي كنم. پلي استر زمان قابلمه كوتاهي دارد (معمولاً 8 تا 10 دقيقه) و سطحي كه در طول عمل آوري در معرض هوا قرار مي گيرد چسبناك باقي مي ماند. پس از قالب گيري، بايد قسمت چسبنده را با اسپري سيلر براق كننده رزين تبادل يوني سنباده بزنيد.

اگر رزين تبادل يوني چسبنده به اندازه كافي بد نبود، اين فرمول به معناي واقعي كلمه نفس شما را بند مي آورد زيرا بوي آن بسيار بد است. من هرگز از پلي استر در خانه يا فضايي كه بايد در 12 ساعت آينده اشغال كنم استفاده نمي كنم. وقتي در استوديو خود با پلي استر كار مي كنم، آن را براي آخرين كار در روز ذخيره مي كنم. من بازيگري مي زنم، سپس مي گذارم براي روز يا حتي اگر هوا اجازه دهد آن را بيرون مي اندازم. اگر فكر مي كنيد ممكن است بخواهيد رزين تبادل يوني ريخته گري كنيد، در اينجا پنج نكته وجود دارد كه بايد در مورد استفاده از رزين تبادل يوني بدانيد.

ادامهـ مطلبـ
رزين تبادل يوني، قيمت رزين تبادل يوني،

چربي گير هلدينگ صنايع برتر

چربي گير

چربي گير دستگاه هاي لوله كشي با قابليت نصب آسان هستند كه براي جذب (يا به دام انداختن) چربي ها، روغن ها و گريس (FOG) قبل از ورود به سيستم زهكشي اصلي طراحي شده اند. آنها يك وسيله ضروري و ضروري براي تمام آشپزخانه هاي تجاري بريتانيا هستند. در اينجا در فروشگاه چربي گير، همه چيزهايي را كه هنگام جستجوي يك چربي گير آشپزخانه صنعتي به آن نياز داريد، از مدل هاي فولادي ضد زنگ ما گرفته تا چربي گيرهاي با روكش اپوكسي، و همه چيز از 129 پوند پيدا خواهيد كرد.

پس چرا از تله چربي گير استفاده كنيم؟ چرا آنها مهم هستند؟

چربي گير مشكل بزرگي است. با توجه به اينكه مردم بيشتر از هميشه بيرون غذا مي خورند و رستوران هاي بيشتري ساخته مي شود، چربي بيشتري بايد دور ريخته شود. چگالي مه تقريباً 10 تا 15 درصد كمتر از آب است و هنگامي كه مه سرد شود شروع به بسته شدن و سفت شدن مي كند، اين زماني است كه به يك مشكل مهم تبديل مي شود. در زماني كه چربي گير را در سيستم زهكشي مي‌ ريزيد مشكلي به نظر نمي ‌رسد، اما با گذشت زمان، گريس باعث انسداد و سرريز مي‌شود كه مي‌تواند به طور بالقوه به اموال آسيب برساند و باعث آلودگي محيطي آب محلي شود. چربي گيرها چربي را به دام مي اندازند و اطمينان حاصل مي كنند كه گريس مشكلي ايجاد نمي كند.

اگر شما يك سازمان بزرگتر يا يك شركت تجاري هستيد، طبق قانون موظف هستيد كه يك دستگاه چربي گير در محل خود داشته باشيد. اگر چه چربي گير دستگاه هاي نسبتاً ساده اي هستند، اما هدف زيادي دارند و مي توانند در درازمدت در زمان و هزينه شما صرفه جويي كنند. اگر چربي گير را از يك شركت معتبر مانند فروشگاه چربي گير خريداري كنيد، كيفيت عالي با قيمت مقرون به صرفه دريافت خواهيد كرد.

روش كار چربي گير چگونه است؟

چربي گير با گرفتن هر چيزي كه از لوله فاضلاب پايين برود شامل آب، چربي و ساير مواد مايع و جامد كار مي‌كند و اين كار را به خوبي انجام داده و چربي گيرها را از فاضلاب جدا مي‌كند. چربي گير متشكل از دو لگن جداگانه مخصوص تصفيه فاضلاب مي ‌باشد. لگن اول با هر ماده‌اي كه از لوله فاضلاب سينك پايين برود پر مي ‌شود. آنجا مواد خنك مي‌شوند و زماني كه چربي سرد شود سفت شده و تبديل به ماده جامد مي ‌شود و به روي آب مي ‌رود. چربي گير ‌هاي سفت شده و مواد جامد به سطح آب شناور مي ‌گردند و از مايع كف لگن اول جدا مي ‌شوند. در كف لگن اول لوله‌ اي وجود دارد كه به مايع لگن اول اجازه ميدهد وارد لگن دوم شود و در آنجا بمانند. از لگن دوم به جهت جدا كردن چربي‌ گير هاي اضافي كه از لگن اول جا مانده‌اند استفاده مي‌شود. يعني تصفيه دوم در لگن دوم انجام مي‌شود. بنابراين فرآيند مجددا اجرا مي‌ شود. براي اينكه چربي گير پلي اتيلن به درستي كار كند بايد مرتبا تميز شود. در صورتي كه تانك چربي گير پر شود مجموعه چربي گير از كار مي‌افتد و ديگر چربي گير فاضلاب را از آن جدا نمي ‌كند.

مدت زمان نگهداري چربي گير داخل اين نوع چربي گير چقدر است؟

تمام چربي گير هايي كه ارائه مي شود داراي دستگاه هاي كنترل كننده جريان هستند، بنابراين در اكثر مواقع نيازي به نگراني در مورد اين مسئله نيست. كنترل جريان باعث كاهش نسبت مي شود و بنابراين زمان كافي را براي نگهداري فاضلاب درون چربي گيري ايجاد مي كند.

چربي گير فايبرگلاس

يكي از محصولات بسيار حائز اهميت و پركاربرد امروزي مخزن فايبرگلاس ، چربي گير آشپزخانه فايبرگلاس مي باشد . چربي گير فايبرگلاس بيشترين استفاده را در بين انواع مختلف چربي گير هاي رستوران دارد. چون هم قابليت حمل و نصب آسان و جداسازي بهتر مواد از يكديگر ( منظور دانه گير چربي گير فايبرگلاس ) دارا است كه اين باعث تمايز چربي گير فايبرگلاس نسبت به ساير چربي گير ها شده است. البته ويژگي بسيار بارز ديگر چربي گير فايبرگلاس، چربي گريز بودن جنس بدنه فايبرگلاس است.

كاربرد چربي گير

چربي گير قبل از آنكه سيستم و يا دستگاهي جهت جداسازي روغن از آب يا پساب انتخاب شود لازم است تا نوع پساب روغني كه بايد مورد تصفيه قرار گيرد مشخص شود. در اين قسمت كلمه ‌ي روغن در شكل كلي به فاز غير آبي اطلاق و آب به فاز مايع اطلاق مي‌شود

بعد از مدت زمان كافي تماس بين آب و روغن، روغن با حضور در فاز آبي به صورت ‌هاي مختلف مي ‌تواند سبب آلودگي آب شود. اين اشكال مختلف روغن عبارتند از: روغن آزاد، روغن به شكل امولسيون، روغن محلول، امولسيون هاي پايدار شيميايي و ذرات معلق احاطه شده توسط روغن

محل نصب چربي گير

گريس تراپ بايد در جايي نصب شود كه دسترسي به آن راحت و آسان باشد و شما بتوانيد هر زمان كه مي خواهيد از آن بازديد كنيد، آن را تميز و پاكسازي نماييد و روغن ها و چربي هاي جمع شده را جمع آوري كنيد. سعي كنيد دستگاه تا جايي كه ممكن است به محل توليد فاضلاب نزديك باشد زيرا با اين كار طول لوله كشي بسيار كمتر مي شود و احتمال گرفتگي آن نيز كاهش پيدا مي كند. انجام اين كار همچنين باعث مي شود كه ذرات چربي و روغني كه در فاضلاب وجود دارند، خيلي راحت تر و بهتر جدا شوند. تا جايي كه ممكن است دستگاه را دور از مناطق مسكوني و محل عبور و مرور وسايل نقليه نصب كنيد.

هنگام نصب اين مخزن تله چربي بايد حتما نكاتي را رعايت كنيد كه اين نكات عبارتند از:

- فوندانسيون استاندارد و با استحكام كافي اجرا كنيد.

- براي رسيدن به شيب مناسب، لوله ورودي را در عمق مناسبي جاي گذاري كنيد.

- پوشش خاك از ضخامت كافي برخوردار باشد.

- براي جلوگيري از غوطه وري در نقاطي كه سطح تراز آب بالاتر است، كارهاي لازم را انجام دهيد.

- از تسمه براي نگه داشتن مخزن استفاده كنيد.

- در صورت نياز پايه هاي مخزن را به فونداسيون بولت كنيد.

- از فلنج هايي كه مي توانند چربي گير را به صورت افقي نگه دارند، استفاده نماييد.

چربي گير پلي اتيلن:

نوع ديگري از چربي گير ها كه در سيستم هاي چربي گير فاضلاب آشپز خانه ها و رستوران ها مي توان از آن استفاده كرد چربي گير پلي اتيلن مي باشد كه به جهت عمليات پيش فرض و حذف روغن و چربي از پساب هاي فاضلاب آشپزخانه كاربرد هاي بسياري دارند .

مكانيزم اصلي اين نوع چربي گير ها به اين صورت است كه مي تواند موجب حذف ذرات معلق چربي و روغن در پساب فاضلاب هاي آشپزخانه اشاره نمود. جنس اين دستگاه از نوع پلي اتيلن PE100 مي باشد كه به دو صورت افقي و عمودي با توجه به نياز كارفرما ساخته مي شود و همچنين اتصالات موجود بر روي اين دستگاه از نوع فلنچ و لوله در ورودي و خروجي و داراي ونت مي باشد و همچنين از اين نوع چربي گير مناسب رستوران ها و آشپزخانه هاي تجاري و حتي مسكوني ، كارواش ها و هتل ها نيز مي توان استفاده نمود .

مكانيزم عملكرد اين نوع از چربي گيرها به اين صورت است كه پساب هاي موجود در آشپزخانه كه شامل روغن و چربي و ذرات معلق از طريق لوله هاي فاضلابي وارد مخزن جداسازي مي شود كه در آنجا محيطي آرام تعبيه شده تا چربي و روغن كه داراي وزن سبكتري هستند به سطح آب آمده و ذرات معلق در كف ته نشين مي شوند و سپس پسابي كه فاقد چربي و روغن بوده توسط لوله اي U شكل وارد قسمت دوم چربي گير مي شود كه در آن مرحله چربي زدايي نهاي شكل مي گيرد در صورت وجود ذرات كوچكتر از بين برود و آب زلال از دستگاه چربي گير خارج شود.

طمكانيسم عملكرد چربي گير بتني

مكانيسم كلي عملكرد چربي گير ها،‌ بدين صورت است كه، آب و روغن كه قطعا حاوي ميزاني رسوبات معلق نيز هستند وارد مخزن اوليه مي شوند، در اين مخزن كمي سرد مي شوند و در عين حال محلول به آرامش مي رسد. در پي اين موضوع، نيروي جاذبه، رسوبات را ته نشين مي كند و اختلاف دانسيته آب و روغن باعث مي شود تا روغن و آب از يكديگر جدا شوند. در واقع درون مخزن ۳ فاز مختلف داريم. استفاده از يك پارو براي جمع كردن روغن روي فاضلاب استفاده كرد، سپس فاضلاب جدا شده توسط يك لوله به مخزن ديگر و يا لوله هاي انتقال فاضلاب وارد مي شود. روغن و لجن بازمانده مي توانند وارد مخزن ديگر و در نهايت تخليه شوند. اگر مخزن بيش از ۵۰ درصد ظرفيت خالي نداشت، عملكرد سيستم مختل مي شود. حال ممكن است كه روش اصلي چربي گير هاي بتني با يك ديگر متفاوت باشد كه تحت اين شرايط، بايد انتخاب صحيحي انجام دهيد.

نكات مهم هنگام خريد چربي گير DAF

هنگام خريد پكيج چربي گير DAF حتما يك سري نكات و موارد را رعايت كنيد و با آگاهي و دانش كامل اقدام به خريد نماييد تا از نتيجه و انتخاب نهايي راضي باشيد. در زير به اين نكات مهم اشاره كرده ايم.

- حتما با مكانيزم عملكرد چربي گير آشنا شويد.

- چگونگي محاسبه ظرفيت چربي گير را ياد بگيريد.

- ابعاد و ظرفيت چربي گير را بدانيد و با توجه به آن محل نصب پكيج را از قبل مشخص كنيد.

- سايز لوله هاي ورودي و خروجي محل كار خود را، به چاه جذبي يا اگوي شهري، به طور دقيق بدانيد.

- تمام مراحل نصب، راه اندازي و استفاده از سيستم چربي گير را ياد بگيريد.

- از زمان دقيق تعويض فيلتر هاي چربي پكيج آگاه شويد.

- حتما نكات مهم در مورد تميز كردن و نگهداري از چربي گير را ياد بگيريد.

- قيمت دقيق و ويژگي هاي انواع مختلف چربي گير را بدانيد و با توجه به آنها سيستم مورد نياز خود را انتخاب كنيد.

چربي گيرها غيرفعال مانند مخازن هستند

تله ‌هاي چربي گير غيرفعال، چربي، روغن، گريس، (FOG) و مواد جامد مواد غذايي را ذخيره و جمع مي‌ كنند تا زماني كه چربي ‌گير به بيرون پمپ شود. تله‌هاي چربي غيرفعال به زمان نياز دارند تا FOG از فاضلاب جدا شود و ته نشين شود (زمان نگهداري). ماشين ظرفشويي اتوماتيك به چربي گير متصل نمي شود زيرا خروجي فاضلاب با حجم بالا از گير چربي دور مي زند. اندازه گيري چربي گير بزرگتر از اندازه محاسبه شده مهم است (فقط تا اندازه موجود بعدي گرد كنيد). يك چربي گير كه بسيار بزرگ است دوره هاي طولاني تري بين پمپاژها خواهد داشت. گريس پوسيده بر ساختار چربي گير تأثير منفي مي گذارد.

دستگاه هاي بازيابي چربي گير جريان فاضلاب را كنترل مي كنند

يك دستگاه بازيابي چربي گير را از فاضلاب هنگام ورود به دستگاه جدا مي كند. چربي گير جريان پساب يا فاضلاب را كنترل مي كند. فاضلاب با دبي بالا (ماشين ظرفشويي اتوماتيك) از چربي گير عبور نمي كند. يك سينك 3 محفظه تنها در صورتي دوره زماني زهكشي طولاني تري خواهد داشت كه دستگاه بازيابي چربي گير كمتر از اندازه باشد.

بهبود عملكرد چربي گير رستوران

ميزان اثر بخشي و موثر بودن چربي گير رستوران به عوامل مختلفي از جمله نوع طراحي، محل آشپزخانه، سيستم هاي زهكشي و اندازه و عملكرد آشپزخانه و... بستگي دارد.

به طور متوسط يك چربي گير رستوراني تك مرحله اي از 50٪ تا 90٪ چربي ها، روغن ها و مواد جامدي كه به آن وارد مي شوند را تصفيه و از آب مي زدايد. بيشتر چربي گير مخازن تك محفظه اي هستند. براي افزايش اثربخشي كنترل و كنترل ميزان چربي گير، مي توان از 2 يا بيشتر واحد به صورت پشت سر هم استفاده كرد و يا مي توان از چربي گير يك مرحله اي با نصب سيستم دوز چربي گير بيولوژيكي استفاده نمود.

قليايي

چربي گير به روش قليايي باعث مرطوب شدن سطح قطعه، هيدروليز چربي و پراكنده شدن چربي در محلول و نرم سازي آن مي شود.اين نوع تميز كننده ها را مي توان به صورت اسپري دستي و يا اتوماتيك، دستمال كشي و يا روش غوطه وري به كار برد.درفرآيند تميزكاري روش قليايي مي توان از عواملي همچون گرما، جريان الكتريكي و يا همزن استفاده نمود.

خنثي

در اين نوع از چربي گيري از شوينده هاي خنثي به عنوان پاك كننده اوليه استفاده مي شود. همچنين همانند چربي گير قليايي مي توان در روش هاي اسپري دستي و اتوماتيك، دستمال كشي و يا روش غوطه وري استفاده كرد. زمان فرايند، غلظت و دماي اين نوع شوينده ها به روش به كار گرفته شده بستگي دارد.

اسيدي

از اين نوع چربي گير براي رفع زنگ زدگي و ديگر عوامل ناشي از خوردگي به كار مي رود.پاك كننده هاي اسيدي به طور معمول به صورت غوطه وري استفاده مي شوند.

در موارد محدودي نيز مي توان از پاك كننده هاي اسيدي ملايم به روش پاششي استفاده كرد .در روش چربي گير اسيدي، دماي فرايند تميزكاري اسيدي و مدت زمان چربي گيري توسط آن، معمولا نسبت به پاك كننده هاي قليايي پايين تر است.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه https://holding-bartar.com مراجعه نماييد.

 

ادامهـ مطلبـ
چربي گير هلدينگ صنايع برتر، چربي گير، چربي گير پلي اتيلن، چربي گير آشپزخانه، چربي گير رستوران، قيمت چربي گير، چربي گير صنعتي، چربي گير فايبرگلاس، چربي گير فاضلاب، چربي گير ADF، چربي گير استيل، چربي گير كامپوزيت، چربي گير بتني، چربي گير دستي، چربي گير اتوماتيك، چربي گير ثقلي،

مخزن سپتيك هلدينگ صنايع برتر

مخزن سپتيك

سپتيك تانك، دستگاهي است كه سر راه فاضلاب خروجي از ساختمان قرار مي‌گيرد و تمامي فاضلاب جامد خارج شده از منبع توليد فاضلاب را به مايع تبديل مي‌كند و از گرفتگي سوراخ چاه جذبي جلوگيري مي‌كند. در حقيقت به واسطه استفاده از سپتيك تانك، فاضلاب خروجي از ساختمان BOD5 خود را در حد 55 درصد از دست مي‌دهد و آماده جذب درون چاه جذبي مي ‌شود.

از مخزن سپتيك مي توان براي تصفيه فاضلاب ساختمانهاي منفرد در ساختمان يا براي كل جامعه، در تالاب استفاده كرد. فاضلاب از طريق لوله هاي فاضلاب به مخزن سپتيك يا در خانه يا در تالاب منتقل مي شود.

سه بخش اصلي يك سيستم مخزن سپتيك خانگي استاندارد

مخزن سپتيك

هدف از مخزن سپتيك جدا كردن مواد جامد از فاضلاب، ذخيره سازي و تجزيه بخشي از مواد جامد تا حد ممكن است، در حالي كه اجازه مي دهد تا مايع (يا پساب) به محل زهكشي (ميدان تخليه) سرازير شوند.

ميدان تخليه

پس از حل شدن مواد جامد در مخزن سپتيك، فاضلاب مايع (يا پساب) به قسمت زهكشي تخليه مي گردد. ميدان تخليه، همچنين به عنوان يك ميدان جذب يا آبشويي شناخته مي گردد.

خاك

خاك، قسمت زيرين زهكشي تصفيه و دفع نهايي پساب مخزن سپتيك را فراهم مي نمايد. پس از انتقال فاضلاب به داخل خاك، ارگانيسم هاي موجود در خاك پس از تصفيه پساب به سمت پايين و خارج آمده و در نهايت وارد آب هاي زير زميني يا سطحي مي شوند. نوع خاك همچنين بر اثربخشي ميدان زهكشي تأثير مي گذارد. به عنوان مثال، خاك هاي رسي به ريز دانه بودن، فاضلاب زيادي را از خود عبور نمي دهند، اما خاك ماسه اي به دليل درشت دانه بودن، فاضلاب بيشتري را عبور مي دهد.

فوايد مخزن سپتيك فاضلاب خانگي

مخزن سپتيك خانگي براي محيط زيست مناسب است

اين سيستم با استفاده از فرآيند فيلتر طبيعي خاك، زباله ها را از بين مي برند. فاضلاب ابتدا قبل از سرانجام يافتن در محل آبشويي يا ميدان زهكشي توسط مخزن سپتيك فيلتر مي گردد. پس از خارج شدن فاضلاب از مخزن سپتيك، باكتري ها توسط خاك فيلتر شده و اين باعث مي گردد آب از استفاده مجدد در امان باشد. استفاده از سپتيك تانك فاضلاب خانگي باعث مي گردد جداول آب محلي به طور طبيعي دوباره پُر شوند. جداول آب محلي از طبيعت منطقه بهره مي برند و مخزن سپتيك با بازيافت فاضلاب به اين چرخه ياري مي نمايند.

مخزن سپتيك فاضلاب خانگي سالها ماندگار است

يك مخزن سپتيك تا زماني كه به درستي نگهداري و به طور منظم پمپ گردد مي تواند چندين سال دوام آورد. در بيشتر موارد، دوام سپتيك فاضلاب بين 20 تا 40 سال به طول مي انجامد. استفاده از يك مخزن سپتيك براي مدت زمان طولاني تر با مراقبت و نگهداري مناسب امكان پذير است. پيدا كردن يك متخصص براي نگهداري منظم مخزن و جلوگيري از گرفتگي و ساير موارد مهم است.

مخزن سپتيك فاضلاب يك گزينه مقرون به صرفه است

نصب لوله هاي جديد براي از بين بردن پساب به وسيله سيستم فاضلاب عمومي معمولاً گران تر از استفاده از مخزن سپتيك است. اگر ملك بزرگي داريد، احتمالاً يك سيستم سپتيك گزينه مقرون به صرفه تري براي شما خواهد بود. هزينه نصب يك مخزن بسته به عملكرد مكاني كه در آن قرار داريد متفاوت است. در دراز مدت هزينه پمپ مخزن سپتيك، پمپاژ و نگهداري مخزن، كمتر از آن چيزي خواهد بود كه با استفاده از سيستم فاضلاب عمومي هزينه خواهد داشت.

اجراي مخزن سپتيك فاضلاب خانگي چگونه است؟

نصب سيستم دفع زباله به يك مخزن سپتيك خانگي براي سلامتي و بهداشت مهم است. اگر خانه شما در مكاني واقع شده باشد كه هنوز سيستم فاضلاب زيرزميني وجود ندارد، يك سيستم سپتيك لازم خواهد بود. هزينه هاي بهداشت عمومي براي مجوزهاي ساخت سيستم مخزن سپتيك تا حدودي به اين كه در كدام شهر زندگي مي كنيد بستگي دارد.

قبل از آغاز حفاري

همواره ايده خوبي است كه قبل از آغاز كار ساخت وساز واقعي، يك ارزيابي مناسب از كار مورد نظر انجام گردد. قبل از حفاري، ايده خوبي است كه بهترين مكان براي ساختن يك سيستم سپتيك فاضلاب خانگي در حياط خلوت، زير گاراژ يا هر طرف مجاور خيابان را به دست آوريد. انتخاب محل قبل از آغاز حفاري براي سيستم مخزن سپتيك يك مرحله اساسي در فرايند كار است. اشتباهاتي كه در هنگام نصب مخزن سپتيك ايجاد شده است مي تواند منجر به خرابي كل سيستم گردد و نه تنها تعميرات پرهزينه، بلكه يك شرايط بسيار نامطبوع را ايجاد مي نمايد (خارج شدن فاضلاب).

اندازه مخزن سپتيك

ابعاد ساخت مخزن سپتيك با توجه به اندازه خانواده و يا ملك مورد نظر تعيين مي گردد. براي محلي كه ساختمان در آن قرار گرفته است، از استانداردهاي مورد نظر استفاده كنيد. اين بهترين روش براي به دست آوردن ابعاد مخزن سپتيك است كه مي توانيد براي ساخت سيستم سپتيك فاضلاب خانگي خود استفاده كنيد. اندازه سيستم همچنين ميزان پمپاژ سپتيك را تعيين مي نمايد.

ايجاد نقشه ها

قبل از آغاز ساخت سيستم مخزن سپتيك بايد نقشه هايي را تهيه كرد كه احتياجهاي بخش بهداشت محلي را برآورده سازد. سطح واقعي جزئيات مورد احتياج بايد به خوبي در نقشه هاي اجرايي آورده شده باشد. با اين وجود، كليه ساختمان ها، پياده راه ها، خطوط املاك، ديوارهاي نگهدارنده و محل سوراخ هاي تست اصلي بايد نشان داده شوند.

طراحي ميدان تخليه

طرح ميدان تخليه به حداقل دو سنگر با اندازه مساوي احتياج دارد. جداسازي جريان آب به دو، سه يا چند خط با يك جعبه توزيع انجام مي گردد. جعبه توزيع از لوله هاي مجهز به شيرهاي كنترل جريان به شكل شاخه هاي خارج از مركز استفاده مي نمايد كه به طور مساوي جريان بين خطوط تخليه چندگانه را تقسيم مي نمايد. پساب بايد از قسمت ورودي مخزن، به وسيله جعبه توزيع و سنگرهاي جداگانه، به سمت پايين ترانشه حركت كند. اين سنگرها بايد بدون ارتفاع باشند تا آب بر روي كف هر سنگر به راحتي ريخته گردد.

ساخت يك سيستم مخزن سپتيك فاضلاب خانگي

اولين مرحله از فرايند ساخت وساز، ايجاد يك طرح اوليه است. اين طرح براي انتقال نقشه هاي ساختمان به زمين استفاده مي گردد. طرح و مكان كليه قسمت هاي مختلف طراحي مخزن سپتيك بايد بر روي سايت پيش بيني گردد.

هنگامي كه نوبت حفاري در سايت براي آماده سازي نصب مخزن سپتيك و خطوط تخليه مي رسد، براي به دست آوردن بهترين نتيجه، بهتر است از كارشناسان حفاري استفاده كنيد. پس از انجام تمام كارهاي حفاري، ضروري است از نظر بهداشتي تمام فعاليت هاي اجرايي آناليز شوند.

با آماده سازي سايت و مخزن سپتيك ، حالا مي توان اجزاي سيستم را به يكديگر متصل كرد. لوله تخليه سوراخ شده را به لوله خارج شده از مخزن سپتيك وصل كنيد. لوله سوراخ شده را با ماسه و يك ورق نازك از پارچه فيلتر پوشانده تا از آلوده نشدن خاك جلوگيري گردد. در آخر، سنگر را با خاكي كه در ابتدا از سنگر خارج شده است بپوشانيد.

طراحي مخزن سپتيك

مخزن سپتيك خانگي معمولاً از دو مخزن بتوني گرد تشكيل مي شود كه درب آن ها نزديك هم قرار گرفته است. آنها توسط يك لوله متصل مي شوند. اين نوع سپتيك مخزن طوري طراحي شده است كه حداكثر 10 نفر از آن استفاده مي كنند. مخازن گرد در يك كارخانه ساخته و ساخته مي شوند و به محل (مكاني) محل استفاده منتقل مي شوند.

يك سيستم مخزن سپتيك گرد

مخزن سپتيك همچنين مي تواند يك مخزن بتوني مستطيلي منفرد باشد كه داراي ديواره جدا كننده در آن باشد. يك مخزن سپتيك مستطيل شكل براي استفاده بيش از 10 نفر طراحي شده و اغلب براي تصفيه فاضلاب در يك تالاب استفاده مي شود. مخزن در محلي كه قرار است مورد استفاده قرار گيرد ساخته شده است.

يك سيستم مخزن سپتيك مستطيل شكل

مخزن سپتيك هميشه به دو قسمت تقسيم مي شوند كه اندازه قسمت اول دو برابر قسمت دوم است. در سپتيك تانك هاي گرد ، تفكيك به دو مخزن اين تقسيم را فراهم مي كند. در مخازن مستطيل ، ديوار تقسيم كننده تقسيم را فراهم مي كند. اين ديوار در زير سطح فاضلاب يك سوراخ در آن ايجاد مي كند تا پساب از قسمت اول به قسمت دوم منتقل شود.

مخزن سپتيك گرد داراي ته و درب بتوني هستند. مخازن مستطيلي معمولاً داراي ته و درب بتوني هستند ، اما ممكن است برخي از آنها درب فلزي داشته باشند. درب ها را مي توان براي نگهداري برداشته و IO در آنها باشد.

مقررات (قوانيني) بسياري وجود دارد كه نياز به ساخت ، قرارگيري و نصب مخزن سپتيك به روشي خاص دارد. اين قوانين توسط مقامات محلي كنترل مي شود.

بسيار مهم است كه بفهميد آيا اين مقررات توسط پيمانكاران يا كسي كه در آن سپتيك مخازن جديدي نصب كرده است يا خير ، از آنها پيروي مي كند. بهتر است با EHO محلي تماس بگيريد تا بررسي كنيد آيا تأييد لازم براي ساخت نصب سيستم دفع مخزن سپتيك داده شده است.

نحوه كار مخزن سپتيك

مخزن سپتيك قبل از استفاده بايد با آب پر شود. آب به شروع تصفيه فاضلاب توسط باكتري ها كمك مي كند.

تصفيه فاضلاب توسط باكتريها مواد زائد را به پساب (فاضلاب) و ماده جامدي به نام لجن تبديل مي كند. پساب به مجراي تخليه ليچ ، فاضلاب فرانسوي يا تالاب منتقل مي شود.

مواد موجود در مخزن سپتيك توسط پوسته سختي معروف به پتوي كفگير پوشانده مي شود. اين پتو به عنوان يك مهر و موم هوا عمل مي كند كه هوا را از فاضلاب دور نگه مي دارد. كمبود هوا به تجزيه فاضلاب توسط باكتري ها كمك مي كند.

لجن در انتهاي مخازن جمع مي شود. در نهايت لجن زيادي در مخزن وجود خواهد داشت و بايد آن را بيرون كشيد و لجن را به درستي دفع كرد.

با تقسيم شدن دو مخزن سپتيك يا سپتيك تانك مستطيل به دو قسمت ، بيشتر لجن در مخزن سپتيك يا مقطع اول مي ماند. در مخزن سپتيك يا بخش دوم ، فاضلاب تحت تصفيه بيشتر قرار مي گيرد تا مواد جامد از بين برود.

تميز كردن مخزن سپتيك: هر چند سال يكبار نياز است

اگر مخزن سپتيك به طور منظم تميز نشود (ظرف 1 سال براي مخازن كوچكتر) ، سموم و مواد ضد باكتري تجمع مي يابد و باعث از بين رفتن باكتري هاي حياتي مي شود كه مواد زائد را تجزيه مي كنند.

بسياري از پاك كننده هاي خانگي لجن و مواد زائد جامد را در مخازن سپتيك و خطوط تخليه ايجاد مي كنند. اين منجر به خرابي سيستم سپتيك مي شود ، منظور ما از خرابي اين است كه زباله هاي جامد سيستم را مسدود كرده و به داخل جريان آب يا از شبكه مشبك خارج مي شوند.

مخزن سپتيك 35 مترمكعب

مخزن سپتيك 35 مترمكعب با قطر 2.5 متر و طول 7.1 متر توليد مي شود

داراي يك ديوايدر به ارتفاع 2.43 به فاصله 4.68 متري ورودي سپتيك تانك و 2.48 متري از قسمت انتهايي سپتيك تانك ساخته مي شود

يك لوله ورودي و خروجي با قطر 125 ميليمتر به همراه يك سيفون و فلنچ در دو طرف مخزن سپتيك تعبيه مي شود

چهار عدد پايه در قسمت زيرين سپتيك تانك به قطر 250 ميليمتر براي جلوگيري از غلط خوردن مخزن سپتيك جوش مي خورد

داراي ونت 2 اينچ انتقال گاز و دو عدد دريچه بازديد به قطر  600 ميليمتر تعبيه شده است

داراي ضخامت بدنه 6 الي 12 سانتيمتر مي باشد

منفذ هاي تعبيه شده در مركز ديوايدر به قطر 300 ميليمتر تعبيه شده است.

اتصالات مخزن سپتيك

‏‎براي مخزن سپتيك يا سپتيك تانك پلي اتيلن حتما بايد مجراي عبور هوا تعبيه شده باشد‎.

‏‎اتصالات حتما بايد با آب بندهاي سيليكوني، آب بند شوند‎.‎

توجه: ‎عدم رعايت هر يك از نكات زير باعث باطل شدت گارانتي دستگاه سپتيك پلي اتيلني خواهد شد

‏1‏‎- ‎ هيچ مخزن سپتيك يا سپتيك تانك پلي اتيلن را در گل رس اشباع شده با آب دفن نكنيد زيرا مي ‌تواند سبب متلاشي شدن مخزن شود‎.

‏2‏‎- ‎ مخازن ضد حريق نيستند، از اين رو از قرار دادن آن‌ها در نزديكي شعله آتش و يا گرماي بيشتر از 82 درجه سلسيوس خودداري كنيد‎.

‏3- ‎ مخازن سپتيك پلي اتيلني را زير مسير وسايل نقليه و ماشين آلات قرار ندهيد. مگر اينكه قبلا در اين خصوص با كارخانه توليد مخزن سپتيك اين موضوع را ‏در ميان گذاشته باشيد‎.

‏4‏‎- ‎ اين مخازن فقط براي ذخيره سازي آب و فاضلاب طراحي شده ‌اند، از اين رو از آن ‌ها استفاده ‌هاي ديگر نشود. براي استفاده بمنظور مخزن ذخيره سيالات شيميايي ‏افزودني هاي خاصي مي بايست به مخزن سپتيك اضافه گردد‎.

‏5‏‎- ‎ مخازن سپتيك نبايد مدت زمان زيادي خالي بمانند و بلافاصله پس از خالي شدن بايد حداقل تا ¼ حجمشان پر از آب شود‎.

‏6‏‎- ‎ از مخزن سپتيك بايد در برابر اشياء تيز و برنده محافظت شود‎.‎

جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه https://holding-bartar.com مراجعه نماييد.

ادامهـ مطلبـ
مخزن سپتيك هلدينگ صنايع برتر، سپتيك تانك، سپتيك تانك پلي اتيلن، قيمت مخزن سپتيك، فروش مخزن سپتيك،

لوله كاروگيت هلدينگ صنايع برتر

 

 

لوله كاروگيت 

لوله كاروگيت پلي اتيلن دوجداره به لوله هايي گفته مي شوند كه شامل دوجداره بيروني با ظاهر موجدار يا حلقه حلقه و لايه داخلي صاف و صيقلي مي باشند كه براي سيالات اسيدي و بازي، شبكه هاي جمع آوري فاضلاب، شبكه هاي آبرساني و پساب هاي صنعتي بكار برده مي شوند.

لوله كاروگيت قابليت تحمل فشارهاي داخلي را نداشته (حداكثر 1.5 بار) و به عنوان يك كانال زيرزميني استفاده مي شوند كه براي شبكه هاي ثقلي طراحي شده است. سطح بيروني لوله كاروگيت حلقه به حلقه مي باشد. لوله كاروگيت داراي استحكام زيادي بوده و تمام فشارهاي زيرسطحي و بارهاي مرده و زنده وارده از سطح را تحمل مي كنند.

لوله كاروگيت بسته به نوع سطح، خاك و فشار وارده به سه دسته 16 و 31.5 و 64 كيلو نيوتني تقسيم بندي مي شود. اين لوله ها داراي تنوع اندازه از سايز 110 تا 3200 ميليمتر بوده و بر اساس استانداردهاي DIN16961 و EN13476 و ISR9116 توليد مي گردند.

خط توليد لوله كاروگيت 

خط توليد لوله كاروگيت، براي توليد انواع لوله پلي اتيلن دو جداره استفاده مي‌شود. توليد كننده لوله كاروگيت هايي است كه به صورت موج دار يا اسپيرال ساخته مي شوند و اين لوله ها در پي ريزي، انتقال آب باران خيابان ها و يا فاضلاب كاربرد دارد. اين لوله ها مي تواند در حين زلزله انعطاف پذير باشند.

تكنولوژي هاي توليد لوله كاروگيت 

براي همه كاملا شناخته شده است كه لوله كاروگيت مي توانند از نظر صرفه جويي در مصرف مواد، خواص جريان هيدروليك خوب و مقاومت فشاري بالا ويژگي هاي منحصر به فردي را ارائه مي دهد. براي همين دلاي لوله كاروگيت رشد استفاده زيادي را در سالهاي اخري نشان داده اند كه نتيجه آن توسعه مداوم اين محصولات بوده است.

در اينجا هدف ما اين است كه به شما ديد كلي از ويژگي هاي اصلي، انواع و تكنولوژي هاي توليد لوله هاي كاروگيت را انتقال دهيم و نشان دهيم كه لوله كاروگيت در كاربردهاي انتقال آب و فاضلاب چقدر خوب عمل مي كنند به خصوص در مقايسه با رقيب هاي اصلي آنها يعني لوله هاي بتني و لوله پلي اتيلن.

لوله كاروگيت اوايل از ويژگي هاي آنها براي تقاضا در استفاده در داكت هاي مخابراتي تقاضاي زادي داشته اند اما با توجه به مقدار زياد انتقال مواد، داكت كشي كابلي اكنون با لوله هاي آب و فاضلاب براي عمران زيرساخت ها مورد استفاده قرار مي گيرند.

لوله كاروگيت مي توانند با رنج وسيعي از مواد مانند  پلي آميد (polyamide) ، الاستومرهاي ترموپلاستيك (Thermoplastic elastomers) و لاستيك هاي ترمو پلاستيك (Thermoplastic Rubber)و  تفلون (PTFE) ساخته شوند اما مواد اوليه درجه يك كه براي ساخته لوله كاروگيت براي انتقال آب استفاده مي شوند از پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE)، و بعد از آن پلي پروپيلن (PP) و پلي وينيل كلرايد پي وي سي (PVC) استفاده مي شود.

لوله پلي اتيلن | لوله فاضلابي 

اين شركت تجربه اي بلند مدت در زمينه توليد و تامين لوله پلي اتيلن و اتصالات پلي اتيلن دارد و با توجه به تجربيات كاري كه در صنايع آب و فاضلاب، نفت، معدني و نيروگاهي دارد در جهت تامين خواسته هاي مشتريان خود از هيچ تلاشي دريغ نميكند. اين شركت، مجموعه اي از لوله پلي اتيلن و لوله كاروگيت  و اتصالات پلي اتيلن،لوله زهكشي، منهول آدم رو  جهت استفاده در شبكه هاي آبرساني ، آبياري و زهكشي و آب و فاضلاب را ارائه مي نمايد. كليه اتصالات پلي اتيلن توليد شده  بر اساس استاندارد هاي جهاني ( DIN 16963-ISIRI 14427) تست ميشوند. فرآيند توليد CNC بوده و كليه ي پارامترهاي جوشكاري توسط دستگاه بر اساس استاندارد DVS كنترل مي شود.

لوله كاروگيت يا لوله پلي اتيلن دوجداره يا لوله پلي اتيلن فاضلابي از سايز 200  تا 2500 ميليمتر

لوله پلي اتيلن يا لوله پلي اتيلن فشار قوي و اتصالات پلي اتيلن تكجداره فشار قوي از سايز 20 تا 1000 ميليمتر

لوله زهكش و اتصالات زهكش

لوله پلي اتيلن فشار قوي گازرساني

لوله پلي اتيلن و اتصالات پلي اتيلن داراي محدوده كاربري گسترده اي مي باشند

شبكه آب رساني شهري و روستايي

شبكه فاضلاب شهري و روستايي

شبكه گاز رساني

شبكه زهكشي

سيستم مايعات و فاضلاب صنعتي

شبكه آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)

سيستم آبياري متحرك

پوشش كابل هاي مخابراتي و فيبر نوري

پوشش كابل هاي برق

احياي پوشش  داخلي relining لوله هاي فولادي به عنوان كانال تهويه

تست كشش (BS2782-EN63-ASTM D 2412)

با استفاده از دستگاه ‌هاي تخصصي آزمايشگاهي، خواص مكانيكي لوله هاي پلي اتيلن، از جمله حداكثر استحكام در برابر بار خارجي، ميزان تغيير طول در نقطه پارگي، تعيين ضريب الاستيسيته و ميزان خش تحت اثر بارهاي سه نقطه اي را مي توان اندازه گيري كرد. 

  فشار هيدرواستاتيك(EN 921)

براي استحكام محصول در برابر فشارهاي هيدرواستاتيكي، آزمون فشار هيدرواستاتيكي انجام مي گيرد. در اين آزمايش نمونه هاي لوله پس از غوطه ور شدن در حوضچه آب با توجه به سايز لوله و نوع مواد اوليه در دماي 20 درجه سانتيگراد به مدت 100 ساعت و يا 80 درجه سانتيگراد به مدت 165 ساعت و يا 80 درجه سانتيگراد به مدت 1000 ساعت، تحت فشار داخلي ثابتي قرار داده مي‌ شوند

پيدايش هرگونه نقص در نمونه ها (تركيدگي، بادكردگي، تورم موضعي، نشتي و ترك هاي مويي) به معناي مردود بودن محصول مي ‌باشد

  فشار تركيدگي (ASTM D 1599)

آزمون فشار تركيدگي نمونه هاي لوله در حوضچه اي با دماي ثابت 23 درجه سانتيگراد شناور شده سپس تحت اثر فشار داخلي افزاينده قرار مي گيرد، به گونه اي كه در طي زمان 60 الي 70 ثانيه، دچار تورم و پس از آن تركيدگي گردد

  برگشت حرارتي (ISO 2505)

آزمون برگشت حرارتي نمونه ‌هاي به طول تقريبي 30 سانتي متر را درون آوني، با سيركولاسيون هواي داغ (2+110) درجه سانتيگراد به مدت يك الي سه ساعت (با توجه به ضخامت جداره لوله) قرار داده و پس از سرد شدن به گونه اي است كه طول لوله، كمتر از حالت اوليه در دماي نرمال خواهد شد. كه اين رفتار در لوله هاي نصب شده مي‌تواند منجر به تغيير در گردي لوله گردد.

 اندازه گيري ابعاد و بررسي ظاهري لوله (ISO 11922

لوله كاروگيت بايد عاري از هرگونه ناصافي (داخلي و سطحي) و خلل و فرج عميق باشند فرورفتگي هاي جزئي به شرط آنكه ضخامت را تا كمتر از حد مجاز كاهش ندهند

تعيين دقيق ضخامت جداره لوله، با استفاده از كوليس هاي كاليبره در مقطع برش و ضخامت سنج اولتراسونيك در طول يك شاخه لوله

قطر خارجي لوله با استفاده از نوارهاي فلزي مدرج (سيكرومتر) و در طول يك شاخه از لوله، اندازه گيري مي شود 

طبق استاندارد ميزان تغيير شكل در مقطع لوله و خارج شدن از گردي (OVALITY) پس از توليد لوله اندازه گير ي مي شود. حد مجاز اين نواسانات با توجه به قطر خارجي لوله مشخص مي شود 

آزمايش O.I.T اندازه گيري جداره لوله كاروگيت

اين آزمون بر روي مواد اوليه انجام مي گيرد و هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان پايداري حرارتي مواد بوده طبق استاندارد مذكور زمان تخريب پلي اتيلن نبايد كمتر از 20 دقيقه باشد.

 آزمايش فشردن ISO-4437   و EN-12106 

آزمايش فشردن نمونه هاي به طول 8 برابر قطر اسمي لوله تهيه و به مدت 10 ساعت در آب صفر درجه قرار داده مي شود. پس از فشرده شدن لوله مذكور توسط دستگاه SQUEEZER، به مدت 1 ساعت توسط دستگاه RE-Rounding به حالت اوليه برگردانده مي شود. سپس با بسته شدن دو سر لوله توسط كپ به مدت 1000 ساعت در دماي 80 درجه سانتيگراد تحت فشار 8 بار قرار مي گيرد. طبق استاندارد فوق نبايد كوچكترين خللي در لوله ايجاد شود

سيستم ‌هاي مديريت كنترل و نگهداري سيلاب:

از ماركينگ بر روي لوله پلي اتيلن و استاندارد بودن آن اطمينان حاصل كنيد

نحوه انبارش نگهداري و حمل طبق استانداردها باشد

فضا و محيط كارخانه منظم و عاري از عناصر مازاد باشد

محل نگهداري مواد اوليه در سايه و به دور از رطوبت باشد

مواد اوليه از طريق سيلو‌ به داخل اكسترودرها تزريق گردد

سيستم خنك كنندگي لوله پلي اتيلن

سيستم‌ هاي جانبي خط توليد ( استخر _ برق _ كمپرسورها و .... )

برند اكسترودر‌هاي توليد لوله پلي اتيلن از برندهاي معتبر و شناخته شده اروپايي باشد

خط توليد مجهز به سيستم‌هاي كنترل مدرن و خودكار در حين توليد ‌باشد كه امكان ايجاد هرگونه خطائي در حين توليد لوله را به صفر برساند

سال ساخت اكسترودرها و ديگر ادوات خط توليد پائين باشد و اين دستگاه‌ ها جديد باشد.

واحد كنترل كيفيت و آزمايشگاه خوب و مطلوب باشد.

محل انبارش لوله پلي اتيلن سطحي صاف داشته باشد.

شيوه حمل و بارگيري لوله‌هاي پلي اتيلن بررسي و طبق دستورالعمل باشد.

لوله كاروگيت ۲۵۰ ميليمتر يا  لوله كاروگيت ۱۰ اينچ:

يكي از مهمترين سايزها در لوله كاروگيت، لوله كاروگيت سايز 250 ميليمتر مي باشد.

قطر داخلي لوله كاروگيت 250، 250 ميليمتر و قطر خارجي اين لوله كاروگيت 291 ميليمتر مي باشد.

اتصال لوله كاروگيت 250 ميليمتر توسط كوپلر و واشر ميباشد.

از لوله كاروگيت 250 ميليمتر جهت انتقال فاضلابهاي خانگي، صنعتي و يا به عنوان زهكش و يا غلاف رايزر در مقوله كشاورزي ميتوان استفاده كرد.

وزن هر متر از اين لوله حدوداً 3.65 كيلوگرم ميباشد.

مقدار جايگيري لوله هاي كاروگيت 250 ميليمتر در هر ماشين تك محور به ميزان 360 متر طول و ترانزيت به ميزان 960 متر طول ميباشد.

لوله كاروگيت 250 ميليمتر در شاخه هاي 3 و 6 و 12 متري و در مقاومت حلقوي 16 و 31.5 و 64 كيلونيوتن مي باشد.

لوله كاروگيت يا لوله پلي اتيلني گفته مي شود كه به صورت شيار شيار يا مارپيچ، يك لوله پلي اتيلن بعد از پخت در كوره و رسيدن به دماي 250 سانتي گراد به دور يك لوله پلي اتيلن تكجداره ديگر مي چرخد.

لوله كاروگيت تحت عنوان لوله پلي اتيلن دوجداره يا لوله انتقال فاضلاب پلي اتيلني نيز نام گذاري مي شود

سايز بندي لوله كاروگيت طبق جدولي است كه با ارتباط با كارشناسان پايپ ايران جهت خريد لوله كاروگيت به شما ارائه خواهد شد.

روش نصب لوله كاروگيت

هميشه سر نر لوله كاروگيت در ابتداي خط قرار مي گيرد و انتهاي لوله (سر ماده) به وسيله ديلم يا ابزار كمكي كمي از سطح زمين بالا تر قرار مي گيرد. حلقه آبند معمولا در شيار دوم يا سوم قرار مي گيرد. سپس سر نر لوله بعدي، مساوي با انتهاي ماده لوله اول قرار گرفته و به كمك چكش ضربه زن (در صورت نبود جك مي توان از ليف تراك استفاده كرد) دو لوله كاروگيت به هم وصل مي شوند و به كمك واشر در جاي خود قرار مي گيرد.

سايز بندي لوله كاروگيت به چه صورت است؟

لوله كاروگيت داراي سايز هاي متفاوتي هستند كه همين اختلاف سايز مي تواند بر روي قيمت لوله كاروگيت تاثير زيادي داشته باشد. شما در اين فروشگاه مي توانيد به كامل ترين و گسترده ترين مجموعه در زمينه سايز بندي لوله ها دسترسي داشته باشيد. اين سايز بندي به شما اين امكان را مي دهد كه در حد نياز خود اين لوله را تهيه كنيد تا هم قيمت لوله كاروگيت سفارش داده شده مناسب باشد و هم در تهيه آن صرفه جويي شود.

لوله كاروگيت H.D.P.E انواع متفاوتي دارند كه هر كدام در مصارف خاصي كاربرد دارند.

طراحي ساختار هاي با دوام اين محصول به سه صورت انجام مي شود:

نوع C

اين لوله بايد يك مقطع كامل دايره اي همراه با يك سطح راه راه حلقوي در داخل و خارج لوله داشته باشد.

نوع S

اين لوله يك مقطع دايره اي دو جداره اي است كه داراي يك ديواره راه راه بيروني و يك پوشش داخلي صاف است.

نوع D

اين لوله يك مقطع دايره اي متشكل از يك ديوار صاف داخلي است كه عمدتا به هم متصل است.

لوله نوع C كاروگيت HDPE با ديواره چين دار داخلي و خارجي

به طور معمول، لوله نوع C با ديوارهاي چين دار داخلي و بيروني در قطر هاي كوچك تر با اتصالات جداگانه و فوري و بدون واشر موجود هستند. در قطر هاي بزرگ تر، اتصالات با نوار هاي چين دار و رابط هاي پلاستيكي ساخته شده اند.

تاريخچه پيدايش لوله كاروگيت

لوله كاروگيت براي اولين بار در سال ۱۹۶۵ در آمريكا ساخته شدند و اولين تحقيقات آن از سال ۱۹۶۰ در موسسه تحقيقات كشاورزي آمريكا شروع شد.

به دنبال موادي بودند كه هم از پلاستيك ساخته شده باشند و هم بتوانند فشار خاك و اجسام سنگين را براي مدت طولاني زير خاك تحمل كنند و هم قيمت بالايي نداشته باشند.

براي اولين بار در ورودي زهكشي آب مزرعه ها استفاده شد. اين اولين تجربه ي آن ها بسيار موفقيت آميز بود و سرعت كار را به ميزان قابل توجهي افزايش داد و انتقال سيالات را به ميزان زيادي ساده كرد.

بعد از آن تحقيقات زيادي براي بهتر كردن ظاهر لوله ها در طول سال هاي مختلف انجام شد تا اين كه لوله ها به شكل هاي امروزي رسيدندكه به نام لوله دوجداره يا لوله كاروگيت شناخته شد و در آينده امكان اين را پيدا كرده اند كه بيشتر با دانش روز هماهنگ شوند و حتي امكان نصب ليزر برروي آن ها هم فراهم شود.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه https://holding-bartar.com مراجعه نماييد.

ادامهـ مطلبـ
لوله كاروگيت فاضلابي، لوله كاروگيت هلدينگ صنايع برتر، كارخانه لوله كاروگيت، توليد كننده لوله كاروگيت، لوله كاروگيت دوجداره، قيمت لوله كاروگيت، فروش لوله كاروگيت، ،

لوله پليكا هلدينگ صنايع برتر

لوله پليكا

لوله پليكا براي انتقال آب آشاميدني، فاضلاب، مواد شيميايي، مايعات گرمايش و مايعات خنك كننده، مواد غذايي، مايعات فوق العاده خالص، دوغاب، گاز ها، هواي فشرده، آبياري، سيستم هاي فشار پلاستيك پلاستيك و كاربرد هاي سيستم خلا استفاده مي شود.

لوله پليكا در طيف گسترده اي از كاربرد هاي لوله كشي، از انتقال آب آشاميدني از راه حل هاي زهكشي گرفته تا سيستم هاي پيشرفته آتش نشاني استفاده مي شوند. اين محبوبيت مديون تركيبي منحصر به فرد از خواص است: ايمني، دوام، صرفه جويي در هزينه، عملكرد محيطي و بازيافت مجدد.

لوله ها و اتصالات PVC  را مي توان براي انواع كاربرد هايي مانند آبياري، آبرساني، خطوط فرآيند هاي صنعتي، استخر ها، شبكه هاي آتش نشاني و غيره استفاده كرد. اين سيستم لوله كشي به مراتب بهتر از لوله هاي فلزي، چدني و بتني هستند. همان طور كه هست وزن كم، نصب سريع و آسان، داراي خواص عالي در برابر خوردگي و مقاومت شيميايي، سرعت بالاي جريان، عمر طولاني و اقتصادي است.

 لوله هاي PVC بسيار قوي هستند و از همه مهم تر، اين لوله ها 100٪ در برابر خوردگي مقاوم هستند. در حالي كه از قرمز براي آب گرم استفاده مي شود، در حالي كه از آبي براي آب سرد استفاده مي شود، اما هيچ تفاوتي بين مواد وجود ندارد.

كاربرد هاي زيادي براي PVC وجود دارد. به عنوان يك پلاستيك سفت و سخت، از آن به عنوان نماي سايدينگ وينيل، كارت هاي نوار مغناطيسي، پروفيل پنجره، لوله هاي استفاده مي شود. لوله پليكا معمولاً به عنوان عايق در سيم هاي برقي نيز استفاده مي شوند. غالباً در برنامه هاي كاربردي كه دود خطر عمده اي دارد (به خصوص در تونل ها) از عايق كابل بدون LCOH (دود كم ، هالوژن صفر) استفاده نشده است.

لوله پليكا بيشتر براي ساخت لوله هاي فاضلاب و لوله هاي كشاورزي استفاده مي شوند. لوله پليكا بيش از 60 سال است كه مورد استفاده قرار مي گيرند و نشان مي دهد كه آن ها داراي خواص مواد طولاني مدت هستند. نصب آن ها آسان، قوي و بادوام است و هنگامي كه در نهايت به پايان عمر خود رسيدند، مي توانند دوباره در لوله پليكا بازيافت شوند. در نتيجه، سيستم هاي لوله پليكا بسيار مقرون به صرفه هستند.

PVC براي داشتن سطح مقاومت خوبي در برابر خوردگي در مقايسه با لوله هاي فلزي بسيار مهم است كه به راحتي توسط اسيد ها و نمك ها آسيب مي بينند. به اين معنا، يك لوله فاضلاب حلال PVC يا لوله زهكشي زير زميني مي تواند دوام برتر از برخي گزينه هاي ديگر در بازار ارائه دهد. همچنين براي استفاده در زمين در خاك هاي اسيدي ايده آل است.

كاربرد هاي لوله پليكا:

سيستم ابياري تحت فشار(مزرعه)

سيستم آبرساني شهري

سيستم فاضلاب شهري

سيستم فاضلاب ساختمان

سيستم آبرساني از چاه هاي آب

سيستم آبرساني ساختمان

انتقال كابلهاي برق و مخابراتي

سيستم هواكش ساختمان

سيستم تخليه آب بارا

لوله پليكا قطر بزرگ شهري :

لوله پليكا محصولي با دوام تر از ساير مواد لوله كشي است كه آن را به عنوان محصول مورد نظر و ايده آل براي استفاده طولاني مدت در زير ساخت هاي زير زميني تبديل مي كند.

اين ماده به توليد انرژي كمتري و منابع كمتري نسبت به مواد قديمي ميراث تكنولوژي قديمي احتياج دارد و توليد آن تقريباً هيچ اتلاف ايجاد نمي كند.

با منابع پايدار و فراوان توليد مي شود: كلر، كه از نمك معمولي تهيه مي شود، و گاز طبيعي داخلي توليد مي شود.

شهرداري هايي كه از لوله پليكا استفاده مي كنند، هزينه چرخه عمر را با 30 تا 70 درصد كمتر از لوله هاي فلزي تجربه كرده اند.

مقاومت در برابر خوردگي PVC همچنين به كاهش شكاف اصلي آب، حفظ آب و كاهش خطرات تأمين آب آشاميدني كمك مي كند.

لوله پليكا در مقايسه با ساير مواد لوله از جمله چدني و سيماني كمترين ميزان شكستگي را دارند.

لوله ها و اتصالات پي وي سي سريع تر از لوله هاي معمولي نصب شوند.

لوله پليكا در سه نوع معمولي، نيمه قوي و قوي توليد ميگردد

 لوله پليكا معمولي بيشتر جهت مصارف هواكشي بايد استفاده مي شود و استفاده از آن جهت تخليه فاضلاب توصيه نميشود

قابل ذكر است لوله پليكا نيمه قوي و قوي براي تخليه فاضلاب استفاده ميشود. در مواردي كه نياز به عبور كابلهاي مخابراتي و برق از زير زمين است و از نقاطي عبور ميكنند كه بار ترافيكي زياد و تردد اتومبيل و وسايل نقليه سنگين و نيمه سنگين اتفاق ميفتد، استفاده از لوله پليكا قوي مناسب است، زيرا در برابر فشار بيروني بسيار مقاوم بوده و مانع آسيب ديدن به كابلها ميشود

لوله هاي پليكا بيش از يك قرن است كه با نام تاسيسات ساختمان آميخته گرديده است و بخش جدايي ناپذير از تاسيسات هر ساختماني از مجتمع هاي صنعتي و پتروشيمي تا واحدهاي مسكوني و تجاري و برج هاي سر به فلك كشيده مي باشد

۹۰ درصد از لوله هاي پليكا توسط يكي از سه پروسه اكستروژن و قالب گيري تزريقي به محصول نهايي مبدل مي گردد. بيشترين ميزان pvc اكسترود گرديده است و براي ساخت انواع لوله پليكا مانند لوله هاي آب و فاضلاب و يا لوله هاي آب تحت فشار به كار گرفته مي شود.

بروزترين مدلي كه در خانواده لوله پليكا به وجود آمده است لوله اي است كه براي آب و فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين لوله در سراسر دنيا به نام پوش فيت  يو پي وي سي شناخته مي  شود. و مهم ترين مزيت لوله پوش فيت به هيچ وجه نشت نمي كند و داراي قابليت نصب آسان مي باشد.

 

 لوله پليكا و اتصالات پي وي سي در ساختمان :

لوله و اتصالات پي وي سي و لوله پليكا پلاستيكي، از جمله لوله كشي وينيل، مانند PVC و CPVC است كه تحت كد هاي ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد. مدتهاست كه از شيوه هاي ساخت و ساز پايدار پشتيباني مي كند و اين اصل كه استاندارد ها و سيستم هاي رتبه بندي براي ساختمان پايدار و سبز بايد با استفاده از يك فرايند معتبر توليد شود. استاندارد ها و سيستم هاي رتبه بندي بايد از ارزيابي چرخه زندگي استفاده كنند كه طيف گسترده اي از مواد و فنون ساختماني را در بر مي گيرد، يا در صورت عدم اطلاع كامل اطلاعات، اعلاميه هاي محصول زيست محيطي يا گواهي نامه هاي چند صفتي كه مربوط به محصول مربوطه است. ويژگي هاي چرخه زندگي اين ويژگي ها بايد با استفاده از يك فرآيند اجماع مبتني بر صنعت انجام شود كه توسط ذينفعان خاص براي هر دسته از محصولات يا نوع محصول انجام مي شود. حفاظت و حمايت از منابع طبيعي پشتيباني مي كند. كميته سيستم هاي لوله كشي پايدار آن، كليه فعاليت ها و برنامه هاي انجمن را براي دستيابي به اهداف پايداري، از جمله برنامه صدور گواهينامه توليد پايدار پيشرو در صنعت، هماهنگ مي كند.

براي مصالح ساختماني قابل اعتماد، ايمن، مقرون به صرفه، آگاهي از انرژي، لوله پليكا بايد بخشي از مشخصات بعدي كار شما باشد

دلايل استفاده از لوله پليكا:

ايمن ، قابل اعتماد ، با دوام :

لوله پليكا با شروع فرآيند توليد كم مصرف خود و ادامه از طريق تحويل، نصب و دوام طولاني مدت، كيفيتي را به جز محصولات مدرن قرن بيست و يكم ارائه مي دهد.

بادوام : 

لوله پليكا باعث خوردگي و زنگ نزدن نمي شوند و اميد به زندگي به مراتب بيشتر از همتايان فلزي هستند. لوله پليكا توسط آب و خاك زير زميني تخريب نمي شوند، همچنين توسط آلاينده ها يا اسيديته موجود در زباله ها يا فاضلاب هايي كه از آن عبور مي كنند، نيستند. مشخصات فيزيكي لوله هاي پلاستيكي نصب شده با گذشت زمان بسيار كم تغيير مي كند. بررسي نمونه هاي لوله پليكا پس از 50 سال يا بيشتر از خدمات، تخريب قابل اندازه گيري را نشان نمي دهد.

با خيال راحت آب، ضايعات يا مواد شيميايي را تحويل مي دهد : 

لوله پليكا يك سلاح موثر در جنگ عليه بيماري است. از آنجا كه لوله پليكا در معرض گود برداري و خوردگي نيستند، با خيال راحت حاوي و تحويل مي شوند و به طور موثري آب، مواد زائد يا مواد شيميايي را بدون آلودگي از بين مي برد. لوله پليكا انتخاب ايده آل براي انتقال مواد شيميايي براي تصفيه آب و بسياري از فرآيندهاي ديگر است.

نصب و راه اندازي آسان و نياز هاي كد ساختمان در سراسر كشور آسان است :

سيستم هاي لوله پليكا وزن كمتري دارند و سريع تر از لوله كشي فلزي نصب مي شوند. صرفه جويي در مصرف انرژي، هزينه بار، نيروي انساني و تجهيزات ساده تر تجهيزات آسانسور و تجهيزات، به معناي صرفه جويي قابل توجه در زمان، انرژي و هزينه براي هر پروژه با استفاده از سيستم هاي لوله پليكا است.

لوله پليكا و كد هاي ساختماني بر استفاده از محصولات ساختماني و روش هاي نصب آن ها حاكم است. تمام كد هاي مدل لوله پليكا را امكان پذير مي سازند.

شخص ثالث براي رعايت موازين بهداشتي و ايمني مجوز دارد :

محصولات لوله پليكا كه به منظور تحويل آب آشاميدني طراحي شده اند، براي تأمين نيازهاي مختلف، يك استاندارد پيشرو در صنعت، كه به مسائل مربوط به سلامتي مي پردازد و از طريق آناليز جامع ريسك، از آلودگي هاي ناخواسته و خطرناك محافظت مي كند، تأييد شده اند.

سيستم هاي ساختمان سبز را فعال مي كند:

لوله پليكا مانند PVC و CPVC براي سيستم هاي پايدار از جمله برداشت آب باران، استفاده مجدد از آب خاكستري، آبياري زيرسطحي و سيستم هاي آتش نشاني مسكوني بسيار حياتي است.

توليد پاك و كم مصرف :

راندمان انرژي در ساخت لوله و اتصالات پلاستيكي باعث صرفه جويي در منابع نيز مي شود. در حقيقت، توليد لوله هاي فشار پلاستيكي مورد استفاده در صنعت ساختمان، ساخت و ساز و حمل و نقل بسيار راحت تر از ساير لوله ها هستند.

از آنجا كه لوله و اتصالات پي وي سي نسبت به لوله هاي فلزي از وزن كمتري برخوردار هستند، باعث صرفه جويي در مصرف انرژي در حمل و نقل مي شوند، يك عامل مهم در برنامه ريزي ساختماني امروز.

توليد لوله پليكا و انواع لوله هاي مصرفي پليكا

لوله پليكا در سايزهاي مختلف بسته به نياز يك پروژه توليد مي‌ شوند، اما در اين ميان كيفيت لوله پليكا به مواردي چون نوع مواد مصرفي در توليد و نحوه توليد لوله پليكا ارتباط مستقيم دارد. تركيبات لوله پليكا افزودني هاي مختلفي شامل نرم كننده ها، پر كننده ها، پايدار كننده ها، رنگدانه يا همان مستربچ و كمك فرآيند با بستر پليمر كه همان PVC ميباشند كه درصد و مقدار آن داراي قاعده ي خاصي ميباشد، در صورت عدم توجه به مقدار مواد و تركيبات مصرفي لوله پليكا كيفيت و شكنندگي لوله ها و محصولات توليدي ديگر به شدت كاهش مي يابد

دستگاه توليد لوله پليكا

سايز لوله پليكا به ميليمتر

لوله پليكا يا همان لوله هاي پي وي سي (pvc) داراي ابعاد و اندازه هاي متفاوت از يكديگر ميباشند و هر كدام متناسب با نياز پروژه داراي ضخامت متفاوت از يكديگر ميباشند .لوله هاي پليكا را در انواع معمولي، نيمه قوي و فشار قوي دسته بندي مينمايند كه هر كدام همانطور كه گفته شد داراي شاخصه ي وزن و ضخامت بيشتر و يا كمتر ميباشند كه باستحضار ميرسد.

لوله پليكا 20 ميليمتر

لوله پليكا 25 ميليمتر

لوله پليكا 32 ميليمتر

لوله پليكا 40 ميليمتر

لوله پليكا 50 ميليمتر

لوله پليكا 63 ميليمتر

لوله پليكا 75 ميليمتر

لوله پليكا 95 ميليمتر

لوله پليكا 110 ميليمتر

لوله پليكا 125 ميليمتر

لوله پليكا 160 ميليمتر

لوله پليكا 200 ميليمتر

لوله پليكا 315 ميليمتر

لوله پليكا 400 ميليمتر

جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه https://holding-bartar.com مراجعه نماييد.

 

ادامهـ مطلبـ
لوله پليكا، لوله پليكا هلدينگ صنايع برتر، لوله پليكا معمولي، لوله پليكا نيمه قوي، قيمت لوله پليكا، فروش لوله پليكا، لوله پليكا آماده ارسال، لوله پليكا قوي،

لوله پلي اتيلن

لوله پلي اتيلن

لوله پلي اتيلن براي كاورينگ يا پوشاندن و عبور كابل هاي برق، مخابرات، فيبرهاي نوري، كابل دوربين هاي مدار بسته و كابل هاي چراغهاي راهنمايي و رانندگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

چون هيچ گونه سيالي از داخل لوله پلي اتيلن عبور نمي كند به جداره ي اين لوله ها فشاري وارد نمي شود و بنابراين اين نوع از لوله با فشار كاري 4 و 6 اتمسفر توليد مي شود و نيازي به توليد لوله هايي با فشار بالاتر از اين براي عبور كابل نيست.

كاربرد اين لوله ها در سيم كشي، محافظت از در مقابل نفوذ آب و رطوبت در جاهاي مرطوب و هنگام بارش باران، محافظت از كابل هاي برق و مخابراتي در زمان حفاري به دليل اينكه احتمال ضربه و برخورد اجسام سنگين و برنده هست، محافظت از كابل ها در برابر رعد و برق، جلوگيري از برق گرفتگي در صورت برخورد اجسام رسانا براي ايمني كار بيشتر استفاده مي شود.

لوله پلي اتيلن به لوله هاي غير استاندارد نيز شهرت دارند كه به دليل نداشتن درجه ي استاندارد شناخت لوله هاي باكيفيت به مراتب دشوار و سخت است.

اين لوله بسيار انعطاف پذير و عايق بسيار مناسبي براي مصارف ذكر شده مي باشد. شكننده نبوده و در برابر ترك خوردگي، سايش و ضربه مقاوم نسبتا خوبي دارد.

لوله پلي اتيلن در آبرساني و شبكه هاي انتقال آب

در خطوط لوله پلي اتيلن آبرساني و انتقال آب، لوله پلي اتيلن كه با اتصالات جوشي بهم وصل مي ‌شوند يكي از مطمئن ترين روش‌هاي اتصال در خطوط لوله پلي اتيلن مي ‌باشد كه در صورت جوشكاري صحيح نشتي نخواهد داشت. امروزه در خطوط انتقال آب (از تصفيه خانه تا پشت كنتور مصرف كننده) لوله پلي اتيلن جايگزين لوله هاي فولادي و چدني سابق شده اند

لوله پلي اتيلن با توجه به عدم خوردگي و عدم رسوب گذاري مي ‌تواند هزينه‌ هاي اجرا و تعمير و نگهداري تاسيسات شهري را بسيار كاهش دهد و از اين نظر با توجه به طول عمر طولاني بيشتر از ۵۰ سال مديران اجرائي را براي استفاده از اين لوله پلي اتيلن ترغيب مي‌نمايد. لوله پلي اتيلن تك جداره PE100 و PE80 كاربرد آبرساني بسيار بالايي دارند. لوله پلي اتيلن در سيستم هاي آب شرب هم كاربرد به سزايي دارند. توجه به مزاياي بسيار قابل توجه اين نوع لوله‌ها باعث شده است مديران و مجريان پروژه ‌هاي آبرساني لوله پلي اتيلن را به عنوان جايگزين لوله پلي اتيلن فلزي و بتني قرار دهند

كاربرد لوله پلي اتيلن در گازرساني و شبكه هاي انتقال گاز

كاربرد لوله پلي اتيلن در گازرساني و انتقال گاز به دهه ي ۵۰ ميلادي در پروژ هاي گازرساني آمريكا بر مي گردد. اين كاربرد در اروپا از دهه ۷۰ ميلادي، دركشورهاي انگليس و فرانسه آغازگرديد. در حال حاضر بيش از ۹۰% خطوط انتقال گاز ايالات متحده و كانادا از جنس پلي اتيلن است

با توجه به مشخصات گاز طبيعي استفاده از لوله پلي اتيلن در سيستم‌ هاي انتقال گاز يكي از اولين كاربردهاي اين لوله در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي مي ‌باشد. پلي ‌‌اتيلن‌ نوعي پليمر است و با فرمول  C2H4- C2H4-C2H4 شناخته مي ‌شود. استفاده از اين لوله‌ها در اكثر‌ كشورها معمول شده است. در ايران براي گازرساني شهرها و روستاهاي جديد، از لوله پلي اتيلن استفاده مي شود 

براي اتصال لوله پلي اتيلن گاز از از روش الكتروفيوژن در اتصال و جوشكاري استفاده مي شود، بطوريكه در اتصال از اتصالات پلي اتيلن الكتروفيوژن و در جوشكاري از جوشكاري الكتروفيوژن استفاده مي گردد. توجه داشته باشيد براي كاربرد گازرساني فقط از روش الكتروفيوژن استفاده مي شود. مكانيزم‌ اصلي جوشكاري به اين صورت است كه محل جوش و اتصالات‌ حرارت داده مي‌شوند و اين حرارت سبب نرم و خميري شدن لوله اتصال‌ شده و پس از سرد شدن كامل به هم چسبيده به طوري كه لوله و اتصال يكي مي ‌شوند. اين حرارت ‌در روش الكتروفيوژن به وسيله دستگاه الكترو‌فيوژن و اتصالات‌ خاص اين روش توليد مي ‌شود

كاربرد لوله پلي اتيلن در انتقال فاضلاب

دفع فاضلاب از محيط زيست بشري همواره يكي از مهمترين چالش هاي جوامع مختلف بوده است. امروزه كاربرد لوله پلي اتيلن در انتقال فاضلاب بسيار افزايش يافته است به طوريكه سيستمهاي انتقال فاضلاب متشكل از خطوط لوله پلي اتيلن، منهول ها، راكتورهاي تصفيه و اجزاي ريز و درشت ديگري است كه فاضلاب از سرتاسر شهر درون آنها جاري شده و به مكان مشخصي منتقل مي شود. به دليل وجود باكتريهاي بي هوازي در فاضلاب و فعاليت آنها، تركيبات خورنده و بدبويي نظير گاز هيدروسولفور تشكيل مي شود كه وجود آنها لزوم يك طراحي دقيق مهندسي براي خطوط انتقال فاضلاب را موجب مي شود

بعلاوه سيستم‌ هاي فاضلاب براي جمع آوري آب‌هاي سطحي و يا فاضلاب ‌هاي صنعتي در مجتمع‌ هاي بزرگ صنعتي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است چون نفوذ سيالات به عمق خاك مي‌تواند ضربه جبران ناپذيري به پايه‌ها و تاسسيات زير زميني را وارد نمايد.

شاخص جريان مذاب

آزمون شاخص جريان مذاب سرعت جريان ذوب مواد در دما و زمان ثابت اندازه گيري مي شود. تا از نتايج حاصل چگونگي رفتار مواد در داخل اكسترودر بررسي شود

ايين آزمون براي مواد اوليه (جهت تاييد كيفيت مواد) و نيز بر روي محصول انجام مي شود.

كاربرد هاي لوله پلي اتيلن آبياري

لوله پلي اتيلن آبياري كاربردهاي فراواني دارد , كنترل منابع آبي و جلوگيري از هدر رفت آب و مزاياي بسيار و منحصر بفرد لوله پلي اتيلن باعث استفاده بيش از پيش از اين لوله پلي اتيلن شده است, دوام و استحكام بالا, نصب آسان, كم هزينه بودن, عمر طولاني, سبك بودن, انعطاف پذيري, مقاوت در برابر اشعه نور خورشيد, مقاومت در برابر خوردگي , بهداشتي بودن و غير سمي بودن و تنوع بالا در سايز و اندازه, تنها برخي از مزاياي لوله پلي اتيلن مي ‌باشد كه كشاورزان و دست ‌اندركاران را به استفاده از لوله پلي اتيلن ترغيب مي‌كند. لوله پلي اتيلن توليد شده اين شركت از سايز 16 الي 32 ميليمتر ، با رده هاي فشاري 2.5 و 4 و 6 بار و مواد اوليه PE32و PE40 جهت مصارف آبياري جانبي (Lateral pipes) مطابق استاندارد هاي ISIRI 7607 و ISO 8779 به كار مي روند.

چرا لوله پلي اتيلن تحت فشار اهميت زيادي دارند؟

لوله پلي اتيلن به دو روش سطحي و دفني نصب مي شوند. در اكثر كاربردهاي لوله پلي اتيلن دو جداره، اين لوله ها به صورت دفني و در ترانشه ها مورد استفاده قرار مي گيرند؛ بنابراين يكي از خصوصيات مهمي كه اين سري از لوله ها بايد داشته باشند مقاومت در برابر فشارهاي محيط است.

نصب لوله ها ترانشه يا كانال مطابق با استانداردهاي حفاري اجرا مي شود. فشار لايه هاي بالايي خاك، ارتعاشات زمين، آزمون خاك شناسي و بسياري عوامل مربوط به مكانيك و فيزيك خاك بايد در نصب لوله پلي اتيلن به صورت دفني مورد بررسي قرار بگيرد. از طرف ديگر، هنگامي كه يك سيال  (در اكثر موارد، آب و فاضلاب) درون لوله جريان مي يابد، فشار جزئي را به ديواره اين لوله ها وارد مي كند كه سهم كوچكي در محاسبه فشار كل داخل ترانشه خواهد داشت.

براي حل اين مشكل، لوله پلي اتيلن طراحي شد كه قابليت استفاده در فشارهاي كاري متغيير را داشته باشند. اين لوله پلي اتيلن از مواد پلي اتيلن PE100 ساخته شده اند كه مقاومت بسيار بالايي در اين شرايط دارند. لوله پلي اتيلن فشار قوي در ابعاد 110 تا 300 ميلي متر توليد مي شوند. تمام لوله پلي اتيلن و اتصالات پلي اتيلن فشار قوي قادرند ميزان فشار تا حدود 10 بار را در سيستم هاي تحت فشار به خوبي تحمل كنند.  

تعيين درصد كربن (ASTM D 1603)

ميزان كربن در مواد اوليه و محصول نهايي تعيين مي شود. بدين منظور مقدار معيني از مواد اوليه، در كوره اي تا دماي 800 درجه سانتيگراد، تحت اثر گاز نيتروژن خالص پيروليز شده و ميزان كربن به جا مانده تحت اثر اكسيژن، سوزانده مي شود تا درصد خاكستر (مواد افزودني) در نمونه اوليه تعيين گردد

درصد مجاز كربن در لوله پلي اتيلن 2 الي 5/2 درصد وزني بوده و بايستي به طور يكنواخت در سراسر آن توزيع شده باشد.

در مناطقي كه تجمع كربن بيش از درصد مجاز باشد، تمركز تنش به وجود خواهد آمد و لوله آسيب پذير مي گردد و در صورتيكه ميزان كربن كمتر از حد مجاز باشد.

استحكام لوله در برابر اشعه ماورائ بنفش خورشيد كاهش خواهد يافت.

تست كشش ( BS2782-EN63-ASTM D 2412)

با استفاده از دستگاه‌ هاي تخصصي آزمايشگاهي، خواص مكانيكي لوله پلي اتيلن، از جمله حداكثر استحكام در برابر بار خارجي، ميزان تغيير طول در نقطه پارگي، تعيين ضريب الاستيسيته و ميزان خش تحت اثر بارهاي سه نقطه اي را مي توان اندازه گيري كرد. 

 آزمون فشار هيدرواستاتيك (EN 921)

براي استحكام محصول در برابر فشارهاي هيدرواستاتيكي، آزمون فشار هيدرواستاتيكي انجام مي گيرد. در اين آزمايش نمونه هاي لوله پس از غوطه ور شدن در حوضچه آب با توجه به سايز لوله و نوع مواد اوليه در دماي 20 درجه سانتيگراد به مدت 100 ساعت و يا 80 درجه سانتيگراد به مدت 165 ساعت و يا 80 درجه سانتيگراد به مدت 1000 ساعت، تحت فشار داخلي ثابتي قرار داده مي‌شوند

پيدايش هرگونه نقص در نمونه ها (تركيدگي، بادكردگي، تورم موضعي، نشتي و ترك هاي مويي) به معناي مردود بودن محصول مي ‌باشد

آزمون ‌هاي معمول توليد لوله پلي اتيلن

شاخص جريان مذاب (ISO 1133)

تعيين چگالي(ISO 1183)

تعيين درصد كربن (ASTM D 1603)

تست كشش ( BS2782-EN63-ASTM D 2412)

آزمون فشار هيدرواستاتيك(EN 921)

آزمون فشار تركيدگي (ASTM D 1599)

آزمون برگشت حرارتي (ISO 2505)

اندازه گيري ابعاد و بررسي ظاهري لوله (ISO 11922)

آزمايشO.I.T

آزمايش فشردن(ISO-4437و EN-12106)

لوله پلي اتيلن سايز 50

لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر دسته اي از لوله هاي پليمري هستند كه در فشارهاي كاري مختلف مي توان از آن ها استفاده كرد. ويژگي هاي منحصر به فرد انواع لوله پلي اتيلن موجب شده است كه كاربرد آن ها در مقايسه با ساير لوله پلي اتيلن رشد بيشتري داشته باشد. لوله پلي اتيلن 50 ميلي متر از مواد پليمري PE100 تهيه مي شوند.

دوام و طول عمر بالاي لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر موجب شده است متخصصان زيادي در سراسر جهان براي كاربردهاي انتقال آب، گاز، مواد شيميايي و سيستم هاي آبياري تحت فشار از آن ها استفاده كنند. لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر، يك لوله تك جداره محسوب مي شود و به دليل قطر كم و انعطاف پذيري بالايي كه دارد مي توان آن را به صورت كلاف درآورد.

يكي ديگر از كاربردهاي اين لوله پلي اتيلن استفاده گسترده از آن ها در شبكه هاي آبياري كشاورزي است. آبياري محصولات با لوله پلي اتيلن 50 ميلي متر موجب صرفه جويي در مصرف آب و افزايش راندمان آبياري خواهد شد.

در روش نصب سطحي يا دفني لوله پلي اتيلن، اين دسته از لوله ها در تمام شرايط خواص خود را حفظ مي كنند و پايدار هستند. مقاومت در برابر خوردگي، ترك، شكستگي، يخ زدگي و رشد باكتري ها از مزاياي عالي لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر مي باشد.

لوله پلي اتيلن تك جداره 50 ميليمتري مطابق با استاندارد بين المللي DIN 8074 توليد مي شوند. لوله هايي كه براي انتقال آب به كار مي روند داراي يك نوار آبي رنگ بر روي جداره خارجي خود هستند.

بهترين روش براي اتصال لوله پلي اتيلن 50 ميلي متر در محل نصب، به كار بردن اتصالات پيچي است. در موارد خاص و طبق دستور بازرس فني و مهندسان پروژه مي توان از روش جوشكاري براي اتصال اين لوله ها استفاده كرد.

تمام انواع لوله پلي اتيلن مطابق با استانداردهاي جهاني توليد مي شوند. قيمت لوله پلي اتيلن 50 بر حسب واحد وزن لوله تعيين مي گردد. طول شاخه لوله، قطر و وزن لوله در قيمت لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر آن ها نقش اساسي دارد.  

عوامل موثر در پيشگيري از بحران آب:

اصلاح الگوي مصرف با فرهنگسازي

جايگزين كردن شيوه هاي نوين كشاورزي با روش هاي قديمي و سنتي

بهره مندي از تجربيات كشور هاي پيشرو در صنعت آب و فاضلاب و كشاورزي

استفاده از كارشناسان اهل فن

سرمايه گذاري و تاسيس دانشگاه هاي كشاورزي در مناطق حاصل خيز

تنوع بسيار زياد

عمر طولاني تا بيش از 50 سال

سبكي

عدم زنگ زدگي

تحمل فشار و كشش

عدم نياز به حلال

مقاومت در برابر جانوران جونده

مقاومت در برابر دماي محيط از 20- الي 50

قابل انعطاف بودن

PE63

PE80

جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه https://holding-bartar.com مراجعه نماييد.

ادامهـ مطلبـ
لوله پلي اتيلن تحت فشار، لوله پلي اتيلن آماده ارسال، قيمت لوله پلي اتيلن، لوله پلي اتيلن آبياري قطره اي، لوله پلي اتيلن آبرساني، فروش لوله پلي اتيلن،

درباره ما

رمزینه بارکد

جستجوگر

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 1
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 187

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان