لوله پلي اتيلن

لوله پلي اتيلن

ایجاد وبلاگ رایگان

مخزن سپتيك هلدينگ صنايع برتر

مخزن سپتيك

سپتيك تانك، دستگاهي است كه سر راه فاضلاب خروجي از ساختمان قرار مي‌گيرد و تمامي فاضلاب جامد خارج شده از منبع توليد فاضلاب را به مايع تبديل مي‌كند و از گرفتگي سوراخ چاه جذبي جلوگيري مي‌كند. در حقيقت به واسطه استفاده از سپتيك تانك، فاضلاب خروجي از ساختمان BOD5 خود را در حد 55 درصد از دست مي‌دهد و آماده جذب درون چاه جذبي مي ‌شود.

از مخزن سپتيك مي توان براي تصفيه فاضلاب ساختمانهاي منفرد در ساختمان يا براي كل جامعه، در تالاب استفاده كرد. فاضلاب از طريق لوله هاي فاضلاب به مخزن سپتيك يا در خانه يا در تالاب منتقل مي شود.

سه بخش اصلي يك سيستم مخزن سپتيك خانگي استاندارد

مخزن سپتيك

هدف از مخزن سپتيك جدا كردن مواد جامد از فاضلاب، ذخيره سازي و تجزيه بخشي از مواد جامد تا حد ممكن است، در حالي كه اجازه مي دهد تا مايع (يا پساب) به محل زهكشي (ميدان تخليه) سرازير شوند.

ميدان تخليه

پس از حل شدن مواد جامد در مخزن سپتيك، فاضلاب مايع (يا پساب) به قسمت زهكشي تخليه مي گردد. ميدان تخليه، همچنين به عنوان يك ميدان جذب يا آبشويي شناخته مي گردد.

خاك

خاك، قسمت زيرين زهكشي تصفيه و دفع نهايي پساب مخزن سپتيك را فراهم مي نمايد. پس از انتقال فاضلاب به داخل خاك، ارگانيسم هاي موجود در خاك پس از تصفيه پساب به سمت پايين و خارج آمده و در نهايت وارد آب هاي زير زميني يا سطحي مي شوند. نوع خاك همچنين بر اثربخشي ميدان زهكشي تأثير مي گذارد. به عنوان مثال، خاك هاي رسي به ريز دانه بودن، فاضلاب زيادي را از خود عبور نمي دهند، اما خاك ماسه اي به دليل درشت دانه بودن، فاضلاب بيشتري را عبور مي دهد.

فوايد مخزن سپتيك فاضلاب خانگي

مخزن سپتيك خانگي براي محيط زيست مناسب است

اين سيستم با استفاده از فرآيند فيلتر طبيعي خاك، زباله ها را از بين مي برند. فاضلاب ابتدا قبل از سرانجام يافتن در محل آبشويي يا ميدان زهكشي توسط مخزن سپتيك فيلتر مي گردد. پس از خارج شدن فاضلاب از مخزن سپتيك، باكتري ها توسط خاك فيلتر شده و اين باعث مي گردد آب از استفاده مجدد در امان باشد. استفاده از سپتيك تانك فاضلاب خانگي باعث مي گردد جداول آب محلي به طور طبيعي دوباره پُر شوند. جداول آب محلي از طبيعت منطقه بهره مي برند و مخزن سپتيك با بازيافت فاضلاب به اين چرخه ياري مي نمايند.

مخزن سپتيك فاضلاب خانگي سالها ماندگار است

يك مخزن سپتيك تا زماني كه به درستي نگهداري و به طور منظم پمپ گردد مي تواند چندين سال دوام آورد. در بيشتر موارد، دوام سپتيك فاضلاب بين 20 تا 40 سال به طول مي انجامد. استفاده از يك مخزن سپتيك براي مدت زمان طولاني تر با مراقبت و نگهداري مناسب امكان پذير است. پيدا كردن يك متخصص براي نگهداري منظم مخزن و جلوگيري از گرفتگي و ساير موارد مهم است.

مخزن سپتيك فاضلاب يك گزينه مقرون به صرفه است

نصب لوله هاي جديد براي از بين بردن پساب به وسيله سيستم فاضلاب عمومي معمولاً گران تر از استفاده از مخزن سپتيك است. اگر ملك بزرگي داريد، احتمالاً يك سيستم سپتيك گزينه مقرون به صرفه تري براي شما خواهد بود. هزينه نصب يك مخزن بسته به عملكرد مكاني كه در آن قرار داريد متفاوت است. در دراز مدت هزينه پمپ مخزن سپتيك، پمپاژ و نگهداري مخزن، كمتر از آن چيزي خواهد بود كه با استفاده از سيستم فاضلاب عمومي هزينه خواهد داشت.

اجراي مخزن سپتيك فاضلاب خانگي چگونه است؟

نصب سيستم دفع زباله به يك مخزن سپتيك خانگي براي سلامتي و بهداشت مهم است. اگر خانه شما در مكاني واقع شده باشد كه هنوز سيستم فاضلاب زيرزميني وجود ندارد، يك سيستم سپتيك لازم خواهد بود. هزينه هاي بهداشت عمومي براي مجوزهاي ساخت سيستم مخزن سپتيك تا حدودي به اين كه در كدام شهر زندگي مي كنيد بستگي دارد.

قبل از آغاز حفاري

همواره ايده خوبي است كه قبل از آغاز كار ساخت وساز واقعي، يك ارزيابي مناسب از كار مورد نظر انجام گردد. قبل از حفاري، ايده خوبي است كه بهترين مكان براي ساختن يك سيستم سپتيك فاضلاب خانگي در حياط خلوت، زير گاراژ يا هر طرف مجاور خيابان را به دست آوريد. انتخاب محل قبل از آغاز حفاري براي سيستم مخزن سپتيك يك مرحله اساسي در فرايند كار است. اشتباهاتي كه در هنگام نصب مخزن سپتيك ايجاد شده است مي تواند منجر به خرابي كل سيستم گردد و نه تنها تعميرات پرهزينه، بلكه يك شرايط بسيار نامطبوع را ايجاد مي نمايد (خارج شدن فاضلاب).

اندازه مخزن سپتيك

ابعاد ساخت مخزن سپتيك با توجه به اندازه خانواده و يا ملك مورد نظر تعيين مي گردد. براي محلي كه ساختمان در آن قرار گرفته است، از استانداردهاي مورد نظر استفاده كنيد. اين بهترين روش براي به دست آوردن ابعاد مخزن سپتيك است كه مي توانيد براي ساخت سيستم سپتيك فاضلاب خانگي خود استفاده كنيد. اندازه سيستم همچنين ميزان پمپاژ سپتيك را تعيين مي نمايد.

ايجاد نقشه ها

قبل از آغاز ساخت سيستم مخزن سپتيك بايد نقشه هايي را تهيه كرد كه احتياجهاي بخش بهداشت محلي را برآورده سازد. سطح واقعي جزئيات مورد احتياج بايد به خوبي در نقشه هاي اجرايي آورده شده باشد. با اين وجود، كليه ساختمان ها، پياده راه ها، خطوط املاك، ديوارهاي نگهدارنده و محل سوراخ هاي تست اصلي بايد نشان داده شوند.

طراحي ميدان تخليه

طرح ميدان تخليه به حداقل دو سنگر با اندازه مساوي احتياج دارد. جداسازي جريان آب به دو، سه يا چند خط با يك جعبه توزيع انجام مي گردد. جعبه توزيع از لوله هاي مجهز به شيرهاي كنترل جريان به شكل شاخه هاي خارج از مركز استفاده مي نمايد كه به طور مساوي جريان بين خطوط تخليه چندگانه را تقسيم مي نمايد. پساب بايد از قسمت ورودي مخزن، به وسيله جعبه توزيع و سنگرهاي جداگانه، به سمت پايين ترانشه حركت كند. اين سنگرها بايد بدون ارتفاع باشند تا آب بر روي كف هر سنگر به راحتي ريخته گردد.

ساخت يك سيستم مخزن سپتيك فاضلاب خانگي

اولين مرحله از فرايند ساخت وساز، ايجاد يك طرح اوليه است. اين طرح براي انتقال نقشه هاي ساختمان به زمين استفاده مي گردد. طرح و مكان كليه قسمت هاي مختلف طراحي مخزن سپتيك بايد بر روي سايت پيش بيني گردد.

هنگامي كه نوبت حفاري در سايت براي آماده سازي نصب مخزن سپتيك و خطوط تخليه مي رسد، براي به دست آوردن بهترين نتيجه، بهتر است از كارشناسان حفاري استفاده كنيد. پس از انجام تمام كارهاي حفاري، ضروري است از نظر بهداشتي تمام فعاليت هاي اجرايي آناليز شوند.

با آماده سازي سايت و مخزن سپتيك ، حالا مي توان اجزاي سيستم را به يكديگر متصل كرد. لوله تخليه سوراخ شده را به لوله خارج شده از مخزن سپتيك وصل كنيد. لوله سوراخ شده را با ماسه و يك ورق نازك از پارچه فيلتر پوشانده تا از آلوده نشدن خاك جلوگيري گردد. در آخر، سنگر را با خاكي كه در ابتدا از سنگر خارج شده است بپوشانيد.

طراحي مخزن سپتيك

مخزن سپتيك خانگي معمولاً از دو مخزن بتوني گرد تشكيل مي شود كه درب آن ها نزديك هم قرار گرفته است. آنها توسط يك لوله متصل مي شوند. اين نوع سپتيك مخزن طوري طراحي شده است كه حداكثر 10 نفر از آن استفاده مي كنند. مخازن گرد در يك كارخانه ساخته و ساخته مي شوند و به محل (مكاني) محل استفاده منتقل مي شوند.

يك سيستم مخزن سپتيك گرد

مخزن سپتيك همچنين مي تواند يك مخزن بتوني مستطيلي منفرد باشد كه داراي ديواره جدا كننده در آن باشد. يك مخزن سپتيك مستطيل شكل براي استفاده بيش از 10 نفر طراحي شده و اغلب براي تصفيه فاضلاب در يك تالاب استفاده مي شود. مخزن در محلي كه قرار است مورد استفاده قرار گيرد ساخته شده است.

يك سيستم مخزن سپتيك مستطيل شكل

مخزن سپتيك هميشه به دو قسمت تقسيم مي شوند كه اندازه قسمت اول دو برابر قسمت دوم است. در سپتيك تانك هاي گرد ، تفكيك به دو مخزن اين تقسيم را فراهم مي كند. در مخازن مستطيل ، ديوار تقسيم كننده تقسيم را فراهم مي كند. اين ديوار در زير سطح فاضلاب يك سوراخ در آن ايجاد مي كند تا پساب از قسمت اول به قسمت دوم منتقل شود.

مخزن سپتيك گرد داراي ته و درب بتوني هستند. مخازن مستطيلي معمولاً داراي ته و درب بتوني هستند ، اما ممكن است برخي از آنها درب فلزي داشته باشند. درب ها را مي توان براي نگهداري برداشته و IO در آنها باشد.

مقررات (قوانيني) بسياري وجود دارد كه نياز به ساخت ، قرارگيري و نصب مخزن سپتيك به روشي خاص دارد. اين قوانين توسط مقامات محلي كنترل مي شود.

بسيار مهم است كه بفهميد آيا اين مقررات توسط پيمانكاران يا كسي كه در آن سپتيك مخازن جديدي نصب كرده است يا خير ، از آنها پيروي مي كند. بهتر است با EHO محلي تماس بگيريد تا بررسي كنيد آيا تأييد لازم براي ساخت نصب سيستم دفع مخزن سپتيك داده شده است.

نحوه كار مخزن سپتيك

مخزن سپتيك قبل از استفاده بايد با آب پر شود. آب به شروع تصفيه فاضلاب توسط باكتري ها كمك مي كند.

تصفيه فاضلاب توسط باكتريها مواد زائد را به پساب (فاضلاب) و ماده جامدي به نام لجن تبديل مي كند. پساب به مجراي تخليه ليچ ، فاضلاب فرانسوي يا تالاب منتقل مي شود.

مواد موجود در مخزن سپتيك توسط پوسته سختي معروف به پتوي كفگير پوشانده مي شود. اين پتو به عنوان يك مهر و موم هوا عمل مي كند كه هوا را از فاضلاب دور نگه مي دارد. كمبود هوا به تجزيه فاضلاب توسط باكتري ها كمك مي كند.

لجن در انتهاي مخازن جمع مي شود. در نهايت لجن زيادي در مخزن وجود خواهد داشت و بايد آن را بيرون كشيد و لجن را به درستي دفع كرد.

با تقسيم شدن دو مخزن سپتيك يا سپتيك تانك مستطيل به دو قسمت ، بيشتر لجن در مخزن سپتيك يا مقطع اول مي ماند. در مخزن سپتيك يا بخش دوم ، فاضلاب تحت تصفيه بيشتر قرار مي گيرد تا مواد جامد از بين برود.

تميز كردن مخزن سپتيك: هر چند سال يكبار نياز است

اگر مخزن سپتيك به طور منظم تميز نشود (ظرف 1 سال براي مخازن كوچكتر) ، سموم و مواد ضد باكتري تجمع مي يابد و باعث از بين رفتن باكتري هاي حياتي مي شود كه مواد زائد را تجزيه مي كنند.

بسياري از پاك كننده هاي خانگي لجن و مواد زائد جامد را در مخازن سپتيك و خطوط تخليه ايجاد مي كنند. اين منجر به خرابي سيستم سپتيك مي شود ، منظور ما از خرابي اين است كه زباله هاي جامد سيستم را مسدود كرده و به داخل جريان آب يا از شبكه مشبك خارج مي شوند.

مخزن سپتيك 35 مترمكعب

مخزن سپتيك 35 مترمكعب با قطر 2.5 متر و طول 7.1 متر توليد مي شود

داراي يك ديوايدر به ارتفاع 2.43 به فاصله 4.68 متري ورودي سپتيك تانك و 2.48 متري از قسمت انتهايي سپتيك تانك ساخته مي شود

يك لوله ورودي و خروجي با قطر 125 ميليمتر به همراه يك سيفون و فلنچ در دو طرف مخزن سپتيك تعبيه مي شود

چهار عدد پايه در قسمت زيرين سپتيك تانك به قطر 250 ميليمتر براي جلوگيري از غلط خوردن مخزن سپتيك جوش مي خورد

داراي ونت 2 اينچ انتقال گاز و دو عدد دريچه بازديد به قطر  600 ميليمتر تعبيه شده است

داراي ضخامت بدنه 6 الي 12 سانتيمتر مي باشد

منفذ هاي تعبيه شده در مركز ديوايدر به قطر 300 ميليمتر تعبيه شده است.

اتصالات مخزن سپتيك

‏‎براي مخزن سپتيك يا سپتيك تانك پلي اتيلن حتما بايد مجراي عبور هوا تعبيه شده باشد‎.

‏‎اتصالات حتما بايد با آب بندهاي سيليكوني، آب بند شوند‎.‎

توجه: ‎عدم رعايت هر يك از نكات زير باعث باطل شدت گارانتي دستگاه سپتيك پلي اتيلني خواهد شد

‏1‏‎- ‎ هيچ مخزن سپتيك يا سپتيك تانك پلي اتيلن را در گل رس اشباع شده با آب دفن نكنيد زيرا مي ‌تواند سبب متلاشي شدن مخزن شود‎.

‏2‏‎- ‎ مخازن ضد حريق نيستند، از اين رو از قرار دادن آن‌ها در نزديكي شعله آتش و يا گرماي بيشتر از 82 درجه سلسيوس خودداري كنيد‎.

‏3- ‎ مخازن سپتيك پلي اتيلني را زير مسير وسايل نقليه و ماشين آلات قرار ندهيد. مگر اينكه قبلا در اين خصوص با كارخانه توليد مخزن سپتيك اين موضوع را ‏در ميان گذاشته باشيد‎.

‏4‏‎- ‎ اين مخازن فقط براي ذخيره سازي آب و فاضلاب طراحي شده ‌اند، از اين رو از آن ‌ها استفاده ‌هاي ديگر نشود. براي استفاده بمنظور مخزن ذخيره سيالات شيميايي ‏افزودني هاي خاصي مي بايست به مخزن سپتيك اضافه گردد‎.

‏5‏‎- ‎ مخازن سپتيك نبايد مدت زمان زيادي خالي بمانند و بلافاصله پس از خالي شدن بايد حداقل تا ¼ حجمشان پر از آب شود‎.

‏6‏‎- ‎ از مخزن سپتيك بايد در برابر اشياء تيز و برنده محافظت شود‎.‎

جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه https://holding-bartar.com مراجعه نماييد.

ادامهـ مطلبـ
مخزن سپتيك هلدينگ صنايع برتر، سپتيك تانك، سپتيك تانك پلي اتيلن، قيمت مخزن سپتيك، فروش مخزن سپتيك،
ارسال نظر توسط مدیر غیرفعال شده

درباره ما

رمزینه بارکد

جستجوگر

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 24
بازديد ديروز : 2
بازديد كل : 469

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان